Region Östergötland

Välkommen till Region Östergötlands ansökningsportal för FoU-medel


Sökbara forskningsmedel

Systemteknisk support:

Researchweb support
Epost:

Region Östergötland har fyra ansökningsperioder med sista ansökningsdag 1 mars, 1 april, 1 juni och 1 oktober.

Samtliga nya ALF-projekt med provsamling ska anslutas till Biobanksfaciliteten (BBF). För mer information och underlag för kostnadsberäkningar se Biobanksfacilitetens hemsida.

Ansök om medel

Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Genom att du skickar in en ansökan i vårt ansökningssystem godkänner du den administrativa hanteringen som krävs för att ansökan ska kunna granskas, beslutas och utvärderas.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Region Östergötland, from Region Östergötland
http://www.fou.nu/is/lio