FoU-rådet Fyrbodal

Välkommen till Lokala FoU-rådet Fyrbodal

(Folktandvården i Fyrbodal, NU-sjukvården, primärvård i Fyrbodal)

Mer om FoU-anslag

Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.

FoU-enheter i vår region

Regionlänkar

För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionens anslagsgivare för forskning databasen FoU i VGR.

Just nu finns information om över 3 000 FoU-arbeten som bedrivs i Västra Götalandsregionen.

Här tar du del av information eller söker bland projektarbeten för Västra Götalandsregionen.

Till dig som är projektledare

Information ur databasen presenteras på olika sätt för både personal, politiker och allmänheten. Från databasen hämtas också svar på olika nationella frågeställningar kring forskning. Ett kriterie för att få del av anslagsmedel är att en beskrivning på svenska delges av projektledaren och återfinns på länken ovan. Är du projektledare och ska informera/uppdatera ditt arbete når du din information via "Mina sidor" i vänster menyrad när du är inloggad.

Senaste projektstarter

Klicka här för att se de senast startade projekten i VGR

 

Forskningsanslag

Kampradstiftelsen fäster särskilt stor vikt vid att forskargruppen består av företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin samt att projektet tillför ny kunskap inom områden med kunskapsluckor och brist på evidens samt att resultatet leder till en förbättrad patientnytta. Utlysningen stänger i början av november 2018.

Lokala FoU-medel år 2018

Årets tilldelning av projektmedel från FoU-rådet Fyrbodal är nu färdig. Information om beviljade medel kommer att finnas under rubrik Beviljade medel. För mer information om behörighetskrav, förkunskapskrav och beskrivning av anslagen läs under rubrik Om FoU-anslagen, överst på denna sidan.

FoU-rådsanslag

Här kan du hitta tidigare ansökningar samt ansöka om pengar till nya eller pågånde projekt. Under perioder då det inte är ansökningstid kan du gå in här och se hur ansökningssystemet ser ut, vilka uppgifter som efterfrågas i en ansökan etc. Förteckning över tilldelade projektmedel år 2017.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp.

Ansök om medel

Kurser

FoU primärvård Västra Götalandsregionen anordnar olika kurser i forskningsmetodik

Läs mer om kurserna här.

FoU NU-sjukvården anordnar kurs i utvärderingsmetoder

Förändringar med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter. Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj 2018:

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Berätta om ditt projekt

Det är mycket viktigt att information om pågående och avslutade projekt når ut till omvärlden. Du ska därför beskriver ditt projekt i Västra Götalandsregionens databas FoU i VGR som du når under menyn Mina sidor och Mina projket i vänstermenyn. Information ur databasen presenteras för personal, politiker, våra patienter och andra intresserade. Alla projekt som stöds från FoU-rådet ska finnas med här. Vi önskar även att projekt som inte direkt stöds från rådet läggs in. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med! Läs mer om hur du gör för att registrera ditt projekt för presentation avseende Västra Götalandsregionen

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-rådet Fyrbodal, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.fou.nu/is/fyrbodal/