FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Marcus Sagerfors
2019-05-23
Handens funktion har stor betydelse för allmänna dagliga livsfunktioner liksom för förvärvsarbete. Distala radiusfrakturer är den vanligaste extremitetsfrakturen som medför stora samhällskostnader och lidande för den som drabbas. Distala radiusfrakturer indelas i extraartikulära stabila ...
Published
Marcus Sagerfors
2019-05-23
Trots förbättrat medicinskt omhändertagande så är antalet amputationer i världen högt p g a en åldrande befolkning, olyckor, krig och terrorism. Livskvalitet efter en amputation är nära förknippat med möjligheten att använda en protes. Direktförankring av en osseointegrerad ...
Published
Kristin Klarström Engström
2019-05-16
Det är fortfarande inte känt vad som orsakar GCA (jättecellsarterit), men det är känt att kroppens immunsystem orsakar inflammation i blodkärl. Interleukin-6 (IL-6) är ett protein i immunsystemet som har visat sig spela en viktig roll i GCA. För att behandla GCA kan det vara gynnsamt att ...
Published
Lena Irvhage
2019-05-06
Syftet med denna kliniska studie är att utvärdera säkerheten och effektiviteten för ett topiskt prövningsläkemedel i form av krisaborolsalva, 2 % vid lindrig till måttlig Atopisk Dermatit. Krisaborolsalva, 2 % är ett topiskt läkemedel inom kategorin icke-steroida antiinflammatoriska medel ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.fou.nu/is/fourol