FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige

Påminnelser/Nyheter inom FORSS:

Om ni söker medarbetare från Region Kronoberg kontakta verksamhetschef för FoU Kronoberg Birgitta Grahn   som kan förmedla kontakten med forskargrupper.


Glöm inte att skicka in blankett 2, förbindelse att ta medel i anspråk, om du har beviljats FORSS medel. Även medarbetarna i projektet ska signera blanketten


-Senaste numret av Guldkorn

Klicka här för att läsa.


Redovisning av FORSS-projekt

Blankett 3 ska skickas in (den ekonomiska redovisningen av projektet) samt ska projektet naturligtvis också redovisas vetenskapligt. Den vetenskapliga redovisningen för FOU-projekt görs i den första ansökan för projektet. Gå in på mina sidor och mina ansökningar. Ta fram aktuell ansökan. Tryck på knappen ändra och scrolla ner till slutet av ansökan där finner du rubriken vetenskaplig redovisning.

Läs mer om FORSS påminnelser/nyheter här .

Kontaktuppgifter:

Frågor om anslagen:

Agneta Andersson
E-post:

Systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling - särskilt inom kliniska patientnära problemområden. Alla tänkbara aspekter på människors hälsa kan komma ifråga. Även populationsinriktad FoU.

Du som är anställd i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet har möjlighet att söka medel.

Till ansökningsformulären

Ansök om medel

FORSS har två ansökningstillfällen per år med sista ansökningsdag:

Se den sammanfattande guiden nedan, mer information om ansökningarna och specifika krav i menyn till vänster under Allt om FORSS anslag

pdf document Sammanfattande guide för sökanden och granskare 2018-08-03.pdf (75 kB)


Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Genom att du skickar in en ansökan  till FORSS i  vårt ansökningssystem så  godkänner du den administrativa hanteringen som krävs för att ansökan ska kunna granskas, beslutas och utvärderas


FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.fou.nu/is/forss