Anna-Lena Hellström, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Basic information

name:
Anna-Lena Hellström
profession:
Professor emerita
email:

Work

department:
Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa och Drottning Silvias Barn-och ungdomssjukhus
workplace:
Box 457
phone number:
031-786 6068
city:
405 30 Göteborg
country:

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Uroteamet och speciellt uroterapi. Ingen kostnad.
orientation/description:
Planerar att arbeta som resursperson i uroteamet. Har lång erfarenhet av att utreda och behandla patienter inom uroterapi. Bidrar med vetenskaplig kompetens och som mentor i gruppen.

Doctoral Thesis (1)

 1. Gothenburg, Sweden: Gothenburg University; 1990. ISBN 9179009476, 97891790.

Article - Review (4)

 1. Sillén U, Hellström AL.
  Progress in paediatric urology 2002:5
 2. [Early potty training advantageous in bladder dysfunction. Decreases the risk of urinary infection].
  [Tidig potträning bra vid blåsdysfunktion. Minskar risken för urinvägsinfektioner.]
  Lakartidningen 2001:98(28-29):3216-9.
 3. Nørgaard JP, van Gool JD, Hjälmås K, Djurhuus JC, Hellström AL.
  Br J Urol 1998:81 Suppl 3:1-16.
  Web of Science® citations 214
 4. Scand J Urol Nephrol Suppl 1992:141:106-7.

Article - Peer reviewed scientific (83)

 1. Nolbris M, Simeonsdotter Svensson A, Hellström A.
  Psychology Research 2016:6(2):69-78.
 2. Hellström A, Lundblad B, Berg M.
  Journal of Health Science 2016:2016(4):99-104.
 3. Lundblad B, Johansson R, Wigert H, Hellström A.
  Health, 2016, 8, 1687-1696 http://www.scirp.org/journal/health 2016:8(15):1687-1696.
 4. Josefsson U, Berg M, Koinberg I, Hellström A, Margaretha J, Ranerup A, Sparud Lundin C, Skärsäter I.
  BMC Med Inform Decis Mak 2013:13:119.
  Web of Science® citations 0
 5. Duong TH, Jansson UB, Hellström AL.
  J Pediatr Urol 2013:9(6 Pt A):808-14.
  Web of Science® citations 1
 6. Nguyen T, Vernon S, Bengtson A, Hellström A.
  Health 2013:5(11):1760-1767.
 7. Simeonsdotter Svensson A, Pramling Samuelsson I, Hellström A, Margaretha J.
  Early Child Development and Care 2013
 8. Sparud Lundin C, Josefsson U, Berg M, Hellström A, Koinberg I, Margaretha J, Ranerup A, Skärsäter I.
  European Journal for Person Centered Healthcare 2013:1(2):369-380.
 9. Hogström L, Johansson M, Janson PO, Berg M, Francis J, Sogn J, Hellström AL, Adolfsson A.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2012:91(9):1077-85.
  Web of Science® citations 7
 10. Midwifery 2011:27(6):848-53.
  Web of Science® citations 45
 11. Nolbris M, Abrahamsson J, Hellström AL, Olofsson L, Enskär K.
  Pediatr Nurs 2010:36(6):298-304; quiz 305.
 12. Lundblad B, Hellström AL, Berg M.
  Scand J Caring Sci 2010:24(2):219-23.
  Web of Science® citations 14
 13. Wigert H, Berg M, Hellström AL.
  Scand J Caring Sci 2010:24(1):139-46.
  Web of Science® citations 30
 14. Mériaux BG, Berg M, Hellström AL.
  Scand J Caring Sci 2010:24(1):14-23.
  Web of Science® citations 12
 15. Johansson M, Adolfsson A, Berg M, Francis J, Hogström L, Janson PO, Sogn J, Hellström AL.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2009:88(3):291-300.
  Web of Science® citations 32
 16. Bael A, Lax H, de Jong TP, Hoebeke P, Nijman RJ, Sixt R, Verhulst J, Hirche H, van Gool JD;
  European Bladder Dysfunction Study (European Union BMH1-CT94-1006).
  J Urol. 2008:180(4):1486-93; discussion .
  Web of Science® citations 44
 17. Mériaux BG, Hellström AL, Mårild S.
  Int J Pediatr Obes 2008:3(2):102-8.
  Web of Science® citations 11
 18. Scand J Caring Sci 2008:22(1):56-63.
  Web of Science® citations 65
 19. Adolescents' experiences of well-being when living with a long-term illness or disability.
  [Adolescents' experiences of well-being when living with a long-term illness or disability]
  Berntsson L, Berg M, Brydolf M, Hellström A.
  Scandinavian Jorunal of Caring Sciences 2007:21
  Web of Science® citations 37
 20. Bael AM, Lax H, Hirche H, Gäbel E, Winkler P, Hellström AL, van Zon R, Janhsen E, Güntek S, Renson C, van Gool JD;
  European Bladder Dysfunction Study (EC BMH1-CT94-1006).
  BJU Int. 2007:100(3):651-6.
  Web of Science® citations 13
 21. Scand J Urol Nephrol. 2007:41(3):214-7.
  Web of Science® citations 11
 22. Nolbris M, Enskär K, Hellström AL.
  Eur J Oncol Nurs 2007:11(2):106-12; discussion 1.
  Web of Science® citations 28
 23. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2007:2(1):45-54.
 24. Knutsson S, Pramling Samuelsson I, Hellström A, Bergbom I.
  Journal of Advanced Nursing 2007:61(2):154-162.
 25. Andersson S, Persson EK, Aring E, Lindquist B, Dutton GN, Hellström A.
  Dev Med Child Neurol 2006:48(10):836-41.
  Web of Science® citations 22
 26. Wigert H, Johansson R, Berg M, Hellström AL.
  Scand J Caring Sci 2006:20(1):35-41.
  Web of Science® citations 89
 27. Jangsten E, Strand R, EG G, Anna-Lena H, Annika J, Staffan B.
  Afr J Reprod 2005:9:148-58.
 28. Persson E, Gustavsson B, Hellström AL, Fridstedt G, Lappas G, Hultén L.
  J Wound Ostomy Continence Nurs 2005:32(4):238-45.
  Web of Science® citations 7
 29. Journal of Advanced Nursing 2005:49(1):51-8.
  Web of Science® citations 47
 30. [The pediatrician's approach to bed-wetting. A survey shows that hospital clinics adhere to current recommendations].
  [Så behandlar barnläkaren sängvätning. Enkät visar att landets sjukhuskliniker följer gällande rekommendationer.]
  Mattsson S, Stenberg A, Hellström AL, Lilja B.
  Lakartidningen 2003:100(26-27):2300-2.
 31. Vernon S, Lundblad B, Hellstrom AL.
  Child Care Health Dev 2003:29(1):47-53.
  Web of Science® citations 48
 32. Abd El-Gawad G, Abrahamsson K, Hellström A, Hjälmås K, Hanson E.
  Scandinavian journal of urology and nephrology 2002:36(1):40-5.
 33. Persson E, Hellström AL.
  J Wound Ostomy Continence Nurs 2002:29(2):103-8.
 34. Abd-el-Gawad G, Abrahamsson K, Hellström A, Hjälmås K, Hanson E.
  Scand J Urol Nephrol 2002:36:40-45.
  Web of Science® citations 4
 35. Hjälmås K, Hellström AL, Mogren K, Läckgren G, Stenberg A.
  BJU Int. 2001:87(6):569-74.
  Web of Science® citations 28
 36. Jansson UB, Hanson M, Hanson E, Hellström AL, Sillén U.
  J Urol. 2000:164(6):2050-4.
  Web of Science® citations 83
 37. Björkström G, Hellström AL, Andersson S.
  Scand J Urol Nephrol. 2000:34(1):21-6.
  Web of Science® citations 30
 38. J Urol. 2000:163(1):278-81.
  Web of Science® citations 33
 39. BJU Int. 1999:83(1):83-7.
  Web of Science® citations 21
 40. Kruse S, Hellström AL, Hjälmås K.
  Scand J Urol Nephrol. 1999:33(1):49-52.
  Web of Science® citations 30
 41. Holmdahl G, Hanson E, Hanson M, Hellström AL, Sillén U, Sölsnes E.
  J Urol. 1998:160(4):1477-81.
  Web of Science® citations 20
 42. Holmdahl G, Hanson E, Hanson M, Hellström AL, Hjälmås K, Sillén U.
  J Urol. 1996:156(5):1809-12.
  Web of Science® citations 73
 43. Hellström A, Hanson E, Hansson S, Hjälmäs K, Jodal U.
  Br J Urol 1995:76(2):231-4.
  Web of Science® citations 58
 44. Hellström A, Hanson E, Hansson S, Hjälmås K, Jodal U.
  Arch Dis Child. 1991:66(2):232-4.
  Web of Science® citations 183
 45. Hellström AL, Hanson E, Hansson S, Hjälmås K, Jodal U.
  Eur J Pediatr. 1990:149(6):434-7.
  Web of Science® citations 223
 46. Hellström AL, Andersson K, Hjälmås K, Jodal U.
  Scand J Urol Nephrol. 1986:20(1):47-50.

Book (1)

 1. Wille S, Hellström AL.
  Stockholm, Sweden: Gothia; 1997. ISBN 175:00.

Book with Editor (1)

 1. Studentlitteratur; 2006. ISBN 9789144013787.

Book Chapter (7)

 1. Bergbom I, Danielson E, Hellström A.
  Personliga tillbakablickar över ämnesområden vid Göteborgs universitet. University of Gothenburg; 2015, pp 62-67. ISBN 978-91-981428-2-2.
 2. Bergbom I, Bengtson A, Hellström A, Berthold H.
  När omvårdnad blev vetenskap. Liber; 2014, pp 375. ISBN 978-91-47-11404-7.
 3. Sillén U, Hellström A.
  Pediatric Urology, second edition. Saunders Elsevier, eds;Gearhart J, Rink R, Mouriquand P.; 2009, pp 366-379.
 4. Hellström A.
  Pediatrisk vård och specifik omvårdnad, Marie Edwinson Månsson & Karin Enskär (red.). Studentlitteratur; 2008, pp 429. ISBN 9789144019918.
 5. Hellström AL.
  In: van Gool J. (ed.) Functional incontinence, non-neuropathic,1sst International consultation on incontinence. WHO/ICS; 1999,
 6. Hellström AL.
  Wille S, Hjälmås K. (eds.) Studentlitteratur; 1997, ISBN 91-44-49901-9.
 7. Hellström AL, Lindehall B.
  In: Norlén L, Sparf B.. (eds.) Hålla tätt. Linköping, Sweden: Printcom AB; 1991, pp 118-125.

Article - Book review (1)

 1. Nursing times 1991:87(37):55.

Conference Paper - Peer reviewed (8)

 1. Simeonsdotter Svensson A, Hellström A, Nolbris M.
  67th OMEP World Assembly and Conference, July 27 – August 1, 2015 Washington, DC, USA; 2015.
 2. Simeonsdotter Svensson A, Hellström A, Nolbris M.
  Nordisk konferens, (UTF, personcentrerad vård, PCC) 20-22 maj 2015, Sektionen för neuro-habilitering, barn, Oslo; 2015.
 3. Irland Cork: OMEP International Conference 2014; 2014.
 4. Simeonsdotter Svensson A, Nolbris M, Hellström A.
  Irland Cork:OMEP International Conference 2014; 2014; 2014.
 5. Skärsäter I, Berg M, Hellström A, Koinberg I, Margaretha J, Ranerup A, Sparud Lundin C, Josefsson U, Skärsäter I.
  Medicine 2.0, 6th World Congress on Social Media, Mobile Apps, Internet/Web 2.0. London, GB; September 23-24, 2013; 2013.
 6. Book of abstracts; 2011.
 7. Book of Abstracts. The 18th Congress of the Nordic Federation of Midwives June 2010.; 2010.

Conference Poster (2)

 1. Simeonsdotter Svensson A, Hellström A, Nolbris M.
  European Early Childhood Education Research Association (EECERA) 25th Conference at Barcelona, Spain 07th September - 10th September 2015; 2015.
 2. Skärsäter I, Berg M, Hellström A, Koinberg I, Nolbris M, Josefsson U, Ranerup A, Sparud Lundin C.
  Scandinavian Conference on Health Informatics; 2012.

Conference Paper - Other (2)

 1. Simeonsdotter Svensson A, Hellström A, Nolbris M.
  Nordisk konferens, (UTF, personcentrerad vård, PCC) 7 maj 2014.; 2014.
 2. Simeonsdotter Svensson A, Hellström A, Nolbris M.
  Nordisk konferens, (UTF, personcentrerad vård, PCC) 21 februari 2014.; 2014.

Report (2)

 1. Stockholm, Sweden: Statens beredning för medicinsk utvärdering; 1999.
 2. Nørgaard JP, Djurhuus JC, Hjälmås K, Hellström AL, Munch Jørgensen T.
  1995.
Utbildning och examina
1969 Sjuksköterskeexamen vid Statens sjuksköterskeskola
1970 Vidareutbildning barn och ungdom, Göteborg
1990 Med. Doktorsexamen, Göteborg
2000 Högskolepedagogisk kurs (docentkurs), Göteborgs Universitet
2003 Ledarskapsutbildning, Göteborgs Universitet
2010 ”Körkort” handledning, SA, GU

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
anställd som forskare

35% 2013
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Professor

80% 2009 2013
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
1996 till 2009 klinisk lektor Inst. för omvårdnad, Vårdvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet.

80% 2006 2009
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Vik. klinisk lektor , Vårdhögskolan, Göteborg

80% 1994 1994
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
tjänst som klinisk lektor, Inst. för omvårdnad, Vårdvetenskapliga fakulteten, Göteborgs Universitet.

80% 1994 2005
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper - Avdelningen för pediatrik workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
80% 1992 1994
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper - Avdelningen för pediatrik workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
förordnande som forskarassistent i klinisk vårdforskning, Vårdhögskolan, sjukvården och universitetet i Göteborg med placering på pediatriska institutionen

80% 1990 1992
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Övrigt Show info
arbetat periodvis som forskningsass.vid ped klin 2,Gbg

1981 1990
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Övrigt Show info
uroterapeut 100% - 20% senaste 5 åren

20% 1979 2013
Övrigt - Övrigt Show info
Vik. vårdlärare Göteborgs sjuksköterskeskola

1974 1975
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Akutsjukvård och Barnkirurgi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Avd.föreståndare vid barnkir.avd, Gbg Barnsjukhus

100% 1970 1979
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Infektion workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Ass.sköterska vid Infektionssjukhuset i Gbg

100% 1969 1969

Forskarutbildning: Deltagit som lärare och ansvarig i forskarutbildningskurser:
Dysfunctional bladder in children 1999, Göteborgs Universitet.
Content analysis 2004-2005.
Ansvar och etiska övervägande i hälso- och vårdvetenskaplig forskning 2008.
Forskarhandledning
Sökande har varit huvudhandledare för 6 doktorander som har disputerat på Inst. för vårdvetenskap och hälsa. Ulla-Britt Jansson 2007 och Helena Wigert 2008, Margaretha Nolbris 2009, Barbro Lundblad 2009, Marianne Johansson 2010, Hoa Duong 2013.
Bihandledare för Susanne Knutsson, Åsa Premberg och Elisabeth Jangsten.
Varit bihandledare på Inst. för kliniska vetenskaper, GU för följande doktorander som disputerat: Eva Persson, sjuksköterska och stomiterapeut 2004. Sonja Kruse, sjuksköterska och uroterapeut,lic.examen 2005.
Formell pedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk kurs , Göteborgs Universitet 2000

2000 Docent i omvårdnad, Göteborgs universitetet
2009 Professor i omvårdnad, Göteborgs universitet

Sedan 1980 deltagit aktivt i c.a 80 internationella och nationella symposier. I flera av dessa varit moderator eller inbjuden talare
Forskningsprofil:Barn och ungdomars hälsa inklusive urinblåsans funktion hos barn.
Sökande har sedan 1980 byggt upp en klinisk verksamhet som benämns uroterapi. Utvärdering, utveckling, undervisning och forskning har funnits med som sjävklara moment under uppbyggnaden. Uroterapi innebär en behandling som syftar till en normalisering av urinblåsans funktion genom ett aktivt samarbete med patienten (lära, öva) och baserat på en funktionsutredning. Uroterapi innehåller beteeende terapi, kognitiv terapi och träningsprogram. Ämnet är ännu inte är inrättad som akademiskt ämne men är numera ett internationellt begrepp som har sitt ursprung i Göteborg. Metoder att diagnostisera och behandla barn och ungdomar har utvecklats av undertecknad och i samverkan med barnurologer, barnnefrologer och kollegor och uroterapeuter har Uroterapiavdelningen på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus varit den ledande enheten i världen och som naturligt har lett till åtskilliga internationella och nationella kontakter och inbjudan till att hålla föredrag. Har haft en kombinationstjänst som uroterapeut på DSBUS och professor på inst för vårdvetenskap och hälsa. Denna tjänst upphörde 30 nov 2013. Anställd som forskare på Inst. för vårdvetenskap och hälsa fram till december 20115.

Information is reliable | confirmed 2018-02-24 by Anna-Lena Hellström |

User account for Anna-Lena Hellström, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.fou.nu/is/vgr/user/html/415