user account Eira Stokland, AnOpIva, Röntgen & Fysiologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjh, omr 1, Sahlgrenska

Basic information

name:
Eira Stokland
workplace:
AnOpIva, Röntgen & Fysiologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjh, omr 1, Sahlgrenska
profession:
Överläkare, verksamhetschef
Email

Work

workplace:
AnOpIva, Röntgen & Fysiologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjh, omr 1, Sahlgrenska
phone number:
031-3434644
address:
city:
416 85 Göteborg
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. Renal imaging in children with urinary tract infection.
  [Renal imaging in children with urinary tract infection.]
  Göteborg: Göteborgs Universitet; 1996.

Article - Review (5)

 1. Bhargava R, Hahn G, Hirsch W, Kim MJ, Mentzel HJ, Olsen OE, Stokland E, Triulzi F, Vazquez E.
  Magn Reson Insights 2013:6:95-111.
 2. Stokland E, Hellström M, Jakobsson B, Sixt R.
  Acta Paediatr Suppl 1999:88(431):13-21.
  Web of Science® citations 15
 3. Q J Nucl Med 1998:42(2):119-25.
  Web of Science® citations 6
 4. Hansson S, Martinell J, Stokland E, Jodal U.
  Infect Dis Clin North Am. 1997:11(3):499-512.
  Web of Science® citations 33
 5. [Hip dislocation and urinary tract. Two trends in pediatric radiology].
  [Höftledsluxation och urinvägar. Två utvecklingslinjer inom barnradiologin.]
  Jorulf H, Jacobsson B, Stokland E, Finnbogason T.
  Lakartidningen 1995:92(48):4563-6.

Article - Peer reviewed scientific (38)

 1. Journal of pediatric urology 2017:Apr;13(2):139-145.
 2. Swerkersson S, Jodal U, Sixt R, Stokland E, Hansson S.
  Pediatric Nephrology 2017:32(10):1907-1913.
  Web of Science® citations 0
 3. Pediatric nephrology (Berlin, Germany) 2016:31(2):239-245.
  Web of Science® citations 9
 4. Nordenström J, Sillén U, Brandström P, Holmdahl G, Sixt R, Stokland E, Sjöström S.
  J Ped Urol 2016:11
 5. Journal of magnetic resonance imaging : JMRI 2010:32(1):204-10.
  Web of Science® citations 23
 6. Brandström P, Esbjörner E, Herthelius M, Holmdahl G, Läckgren G, Nevéus T, Sillén U, Sixt R, Sjöberg I, Stokland E, Jodal U, Hansson S.
  J Urol. 2010:184(1):274-9.
  Web of Science® citations 31
 7. Hahn G, Sorge I, Gruhn B, Glutig K, Hirsch W, Bhargava R, Furtner J, Born M, Schröder C, Ahlström H, Kaiser S, Detlev Moritz J, Wilhelm Kunze C, Shroff M, Stokland E, Jirakova Trnkova Z, Schultze-Mosgau M, Reif S, Bacher-Stier C, Mentzel HJ.
  Invest Radiol 2009:44(12):776-83.
  Web of Science® citations 29
 8. Hansson S, Dhamey M, Sigström O, Sixt R, Stokland E, Wennerström M, Jodal U.
  J Urol. 2004:172(3):1071-3; discussion 1.
  Web of Science® citations 129
 9. Stokland E, Andréasson S, Jacobsson B, Jodal U, Ljung B.
  Pediatr Radiol 2003:33(4):247-9.
  Web of Science® citations 34
 10. Wennerström M, Hansson S, Jodal U, Sixt R, Stokland E.
  Arch Pediatr Adolesc Med 2000:154(4):339-45.
  Web of Science® citations 57
 11. Wennerström M, Hansson S, Jodal U, Stokland E.
  J Pediatr. 2000:136(1):30-4.
  Web of Science® citations 94
 12. Wennerström M, Hansson S, Jodal U, Stokland E.
  Arch Pediatr Adolesc Med 1998:152(9):879-83.
  Web of Science® citations 57
 13. Stokland E, Hellström M, Jacobsson B, Jodal U, Lundgren P, Sixt R.
  Acta Paediatr. 1996:85(4):430-6.
  Web of Science® citations 78
 14. Stokland E, Hellström M, Hansson S, Jodal U, Odén A, Jacobsson B.
  BMJ 1994:309(6949):235-9.
  Web of Science® citations 42
 15. Lidström J, Stokland E, Hagberg B.
  Spine 1994:19(14):1632-5.
  Web of Science® citations 14
 16. Wettergren B, Hellström M, Stokland E, Jodal U.
  BMJ 1990:301(6756):845-8.
  Web of Science® citations 28
 17. Sandberg T, Stokland E, Brolin I, Lidin Janson G, Svanborg Eden C.
  Extracta Urol 1990:13:91-2.
 18. Sandberg T, Kaijser B, Lidin-Janson G, Lincoln K, Orskov F, Orskov I, Stokland E, Svanborg-Edén C.
  J Clin Microbiol. 1988:26(8):1471-6.
 19. Stokland E, Wihed A, Ceder S, Lukes P, Hasselgren PO, Seeman T.
  J Clin Ultrasound 1985:13(5):369-70.

Book Chapter (1)

 1. Hellström M, Jodal U, Sixt R, Stokland E.
  Urogenital imaging – a problem-oriented approach Editors: Morcos S and Thomsen HS. Wiley-Blackwell Publishing Company; 2009, pp 149-194.

Conference Poster (5)

 1. Brandström P, Neveus T, Stokland E, Jodal U, Hansson S.
  European Society for Paediatric Urology Annual Meeting, 28 april-1 maj 2010, Antalya, Turkiet,; 2010.
 2. Konferensprogram, 43rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. 2-5 september 2009, Birmingham, England.; 2009.
 3. Swerkersson SS, Andreasson ACA, Jodal UJ, Sixt SR, Stokland ES, Hansson SH.
  Palermo: ESPN; 2006.

Article - Other scientific (3)

 1. Stokland E, Jacobsson B.
  Lakartidningen 1994:91(10):932.

Scientific publications

 .

Läkarexamen  810617

Leg läk 831209

Specialist Röntgendiagnistik 881014

Specialist Barnoch ungdomsradilogi  951118

Med Dr 960515

Norsk Specilistexamen Radiologi  000426

Docent  i diagnsostisk radiologi (6 års period) 080611

Docent i diagnostisk radiologi (6 års period) 140611-200611

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper Show info
Antagen som oavlönad docent i diagnostisk radiologi på Sahlgrenska Akademin 2009

2009
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - An/op/iva/röntgen/fysiologi/administration
100% 1981

Sedan början av 90 talet har jag 2-3 ggr /år haft föreläsningar huvudsakligen innom pediatrisk radiologi med inriktning uroradiologi på olika nivåer; grundutbildning, ST, efterutbildningskurser inom barnradiologi, uroradiologi, nefrologi och öppenvård både nationellt och internationellt. Tillsammans med övriga medarbetare inom Pediatriskt Uro -Nefrologiskt Centrum (PUNC) har jag varit med att arrangera en nationell, år 2000 och tre internationella kongresser, år 2003,  2009 och 2015 med multidisciplinära infallsvinklar på behandling och diagnostik av urinvägssjukdomar hos barn.

Pedagogisk utbildning
Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete /Gbg Univ) 10 p 2002-12-06 Vetenskaplig handledning 0.5p 2006-11-03
Lärande och undervisning – en introduktion till Högskoleped 3 p 2006-12-14.

Deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete och läromedelsframställning
Publicerat lärobokskapitel Urinary tract infections 2009 i boken Genito Urinary Imaging
Editor Professor Henrik Thomsen och professor Sameh Morcos

Kliniska meriter
Jag har arbetat som barnradiolog sedan 1988 och som överläkare sedan 1994. Uroradiologi är mitt kliniska och forskningsmässiga huvudintresse.

Vetenskapliga meriter
1996 disputerade jag på avhandlingen “Renal imaging in children with urinary tract infection”
Därefter har min forskningsaktivitet fokuserats på den radiologiska delen av olika forskningsprojekt inom barnmedicin, nefrologi och barnurologi inom en samarbetsgrupp inom Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus den sk PUNC (pediatrisk urologisk nefrologisk centrum)gruppen. Forskningssamarbetet har främst skett med doc. Sverker Hansson, prof.Ulf Jodal och prof. Ulla Sllén.
Både under avhandlingsarbetet och därefter har jag ungefär vartannat år deltagit med egna presentationer vid såväl nationella som internationella möten. Jag har varit radiologiskt huvudansvarig för ett pågående nationellt samarbetsprojekt om behandling av vesikoureteral reflux hos barn som precis slutförts och där resultaten har pulicerats i J Urol 2010.

Antagen som oavlönad docent i diagnostisk radiologi på Sahlgrenska Akademin 2009, sexårsförordnande. Handledare för  Yvonne Simren samt bihandledare Sindri Valdimarsson i pågående doktorandprojekt

Förlängning docentur  14 juni 2014-14 juni 2020

Adminstrativa meriter
Sedan 2002 är jag verksamhetschef för barnradiologi och barnfysiologi samt för två administrativa enheter. Från 1 februari 2012 har jag också ett uppdrag att vara Verksamhetschef  för Barn-anestesi, -operation och - IVA . Det nya verksamhetsområdet omfattar ca 400 medarebetare från olika yrkeskategorer. Under min chefsperiod har barnröntgen genomgått en genomgripande verksamhetsförändring och avancerat teknikskifte genom att gå över från analog till digital röntgenteknik samt en avacerad metodutveckling både när det gäller datortomografi, ultraljud och magnetkamera. Förlängning ytterligare 5 år som verksamhetschef AnOpIva Rtg&Fysiologi barn.
I flera perioder sedan 2004 har jag varit Sektorsrådets ordförande i Bild och funktionsmedicin.I mitt nuvarande arbete ingår jag förutom i min egen ledningsgrupp och samvekansgrupp i ledningsgruppen för barn- och kvinnosjukvård samt i tre sjukhusövergripande styrgrupper.
 

Adminstrativ utbildning:
2002 Föreberedande chefskandidat program anordnat av Dufva ledarskap och Sahlgrenska universitetssjukhuset
200310 kurs i förändringsarbete på Göteborgs handelshögskola.
2003 Introduktionsprogram för nya chefer
2003-2004 Förvaltningsutbildng (RUFF) Anordnad av Right Sinova och Västra Götalandsreionen samt Region Stockholm
2011 Verksamhetschefsutbildning i internatform tillsammans med VC från övriga universitetssjukhus i landet
2011 Genomgått interutbildning i förbättringskunskap ggr flera inom Sahlgrenska universitessjukhuset

Sedan 2001 har jag även genom gått ett flertal administrativa kurser i arbetsrätt, arbetsmiljö, miljökunskap, m.m.

Medlemskap i föreningaar
Göteborgs Läkaresällskap 
Svensk Njurmedicinsk förening
Sektionen för för Pediatrisk Nefrologi, Svensk Barnläkarförening
Svensk förening för Medicinsk Radiologi
Svensk föreing för Neuroradiologi
Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi (valberedning)
Svenska Läkaresällskapet
Radiological Society of North America
European Society of Radiology

Information is reliable | updated 2017-05-14 by Eira Stokland |

User account for Eira Stokland, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.fou.nu/is/vgr/user/html/3319