User account for Anders Ågård

Anders Ågård, Kardiologi/diabetes workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Medicin, Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Anders Ågård
profession:
Specialistläkare, ÖL
email:

Work

department:
Medicinmottagning 1, Område 6, Medicin
workplace:
SU/Sahlgrenska sjukhuset
phone number:
031-3426008
city:
413 45 Göteborg
country:
Sweden

Doctoral Thesis (1)

 1. Department of Medical Ethics, Faculty of Medicine, Lund University; 2005. ISBN 91-628-6406-8.

Article - Review (1)

 1. Ågård A, Herlitz J, Castrén M, Jonsson L, Sandman L.
  Resuscitation 2012:83(1):27-31.
  Web of Science® citations 1

Article - Peer reviewed scientific (18)

 1. Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande.
  [Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande.]
  Sallin K, Ågård A, Engström I, Bremer A, Sandlund M.
  Lakartidningen 2017:114(42)
 2. Framtidens rond - ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten.
  [Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten - Den traditionella ronden går inte att försvara etiskt eller juridiskt.]
  Ågård A, Engström I, Sandén U, Erling V.
  Lakartidningen 2017:114(42):1767-1770.
 3. Nu finns riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning.
  [Nu finns riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning - Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening är eniga: informerat samtycke är grunden.]
  Lakartidningen 2016:113(51/52):2292-2294.
 4. [New ethical guidelines for cardiopulmonary resuscitation well rooted in Swedish healthcare].
  [Nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning väl förankrade i svensk vård.]
  Lakartidningen 2014:111(3-4):82-5.
 5. [Ethical competence development--is it possible?]
  [Att utveckla etisk kompetens--går det?]
  Agård A, Löfmark R.
  Lakartidningen 2009:106(52):3507-9.
 6. [Students need to train ethics during clinical practice].
  [Studenter behöver få träna etik under klinisk praktik.]
  Agård A, Lynöe N, Nilstun T, Sallin K.
  Lakartidningen 2009:106(52):3503-6.
 7. Agård A, Bolmsjö IA, Hermerén G, Wahlstöm J.
  Patient Educ Couns 2005:57(2):162-7.
  Web of Science® citations 21
 8. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 2005:2:270-271.
 9. Ågård A, Bentley L, Herlitz J.
  Eur J Intern Med 2005:16(5):339-44.
 10. Ågård A, Herlitz J, Hermerén G, Hermeren G.
  HEART 2004:90(2):208.
  Web of Science® citations 14
 11. Ågård A, Nilstun T, Hermeren G, Wahlqvist M.
  Läkartidningen 2003:100:4202-06.
 12. [Ethics in everyday care. The dialogue is physician's most important tool].
  [Etik i sjukvårdens vardag. Dialogen är läkarens viktigaste redskap.]
  Agård A, Nilstun T, Löfmark R.
  Lakartidningen 2002:99(19):2171-3.

Report (1)

 1. Carlzon L, Jood K, Lönnermark E, Wahlqvist M, Ågård A.
  Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin; 2012.

Article - Other scientific (3)

 1. Läkarens viktiga möte med patienten.
  [Läkarens viktiga möte med patienten.]
  Lakartidningen 2017:114
 2. [The Swedish Society of Medicine: Ethics and jurisprudence concerning life-sustaining treatment is clear].
  [Svenska Läkaresällskapet: - Etiken och juridiken tydlig kring livsuppehållande behandling.]
  Lakartidningen 2015:112
 3. Rödjer S, Wahlqvist M, von Below B, Hellquist G, Leander K, Walther M, Ågård A, Björkelund C.
  Lakartidningen 2012:109(29-31):1328-29.

Accepted, not yet published publications

Ågård A, Engström I, Sandén U, Erling V. Framtidens rond – Ett teambaserat och personcentrerat möte med patienten. Läkartidningen.

Sandlund M, Bremer A, Ågård A, Engström I, Sallin K. Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande. Läkartidningen.

Scientific publications

Fu M, Ahrenmark U, Berglund S, Lindholm CJ, Lehto A, Månsson Broberg A, Tasevska‑Dinevska G · G. Wikstrom G, Ågard A, Andersson B · All investigators of the HR‑HF study. Adherence to optimal heart rate control in heart failure with reduced ejection fraction: insight from a survey of heart rate in heart failure in Sweden (HR‑HF study). Clin Res Cardiol. DOI 10.1007/s00392-017-1146-6

Other publications

Herlitz J, Bång A, Ekström L, Ågård A, Lundström G, Holmberg M, Holmberg S. Förbättrad överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus. Läkartidningen 2000;97:3363-6Läkarexamen, Göteborgs Universitet1987-06-12
Specialistkompetens i Internmedicin1993-10-25
Specialistkompetens i Kardiologi 1998-12-28
Doktorsexamen vid avd. för medicinsk etik, Lunds Universitet 05-02-09. Avhandlingens titel: Ethical issues in cardiology. Patients’ views of information and decision- making.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Medicin, Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2017
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Frölunda specialistsjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
50% 2016 2017
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Angereds Närsjukhus - Specialistcentrum Vuxna - Kardiologi/diabetes workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Överläkare/specialistläkare, Hjärtmottagningen, Angereds Närsjukhus (ANS). Tjänstgöringen på Angered har till största del kombinerats med olika utbildningsuppdrag inkluderande Kursledare på Kompletteringsprogrammet för utländska läkare - KUL (Sahlgrenska akademin) - Professionell utvecklingsledare på läkarprogrammet i Göteborg (Sahlgrenska akademin) - Programmet för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård - PLUS (Västra Götalandsregionen).

50% 2011
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Medicin, Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
•Klinisk tjänstgöring på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) från -91.
•Anställning från 97-01-01 som specialistläkare på Medicinkliniken, Sahlgrenska sjukhuset.
•Tjänstgjort i olika ”överläkarpositioner” på kliniken sedan början av 2000, bl.a. som
mottagningsöverläkare (VÖL) under fyra år fram till hösten 2007.
•Förlänades den 24 januari 2007 titeln överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

100% 1991 2007

Formell pedagogisk utbildning

Pedagogiska utmärkelser

Genomgått chefskandidatprogrammet inom SU under ht 2000 och vt 2001.
Information is reliable | updated 2017-09-30 by Anders Ågård |

User account for Anders Ågård, from FoU i Sverige
http://www.fou.nu/is/sverige/user/3856?backref=ansokan/6161/