User account for Nils Edvardsson

Nils Edvardsson, Mölndal, Göteborg

Basic information

name:
Nils Edvardsson
profession:
Överläkare
email:

Work

department:
Inst. för medicin, Sahlgrenska akademin; Hb Cordial
workplace:
Apelvägen 3
phone number:
031-884334
city:
435 43  Pixbo
country:

Doctoral Thesis (1)

Article - Review (7)

 1. Eur Heart J. 1993:14 Suppl H:62-6.
  Web of Science® citations 10
 2. [Catheter ablation--a first choice alternative in supraventricular tachycardias?]
  [Kateterablation--ett förstahandsalternativ vid supraventrikulära takykardier?]
  Darpö B, Edvardsson N, Bergfeldt L, Rosenqvist M, Aström H.
  Lakartidningen 1991:88(43):3555-7.
 3. Karlson BW, Herlitz J, Edvardsson N, Olsson SB.
  Clin Cardiol 1990:13(4):279-86.
  Web of Science® citations 20
 4. Olsson SB, Edvardsson N.
  Eur Heart J. 1988:9 Suppl B:37-43.
 5. [Surgical treatment of heart arrhythmias].
  [Kirurgisk behandling av hjärtarytmier.]
  Olsson SB, William-Olsson EB, Blomström P, Blomström-Lundqvist C, Broman H, Edvardsson N, Sandstedt B, William-Olsson G.
  Lakartidningen 1988:85(10):835-41.

Article - Peer reviewed scientific (138)

 1. Jönsson L, Eliasson A, Kindblom J, Almgren O, Edvardsson N.
  Appl Health Econ Health Policy 2010:8(5):317-25.
 2. Toivonen L, Raatikainen P, Walfridsson H, Englund A, Hegbom F, Anfinsen OG, Gjesdal K, Pehrson S, Johansson S, Frison L, Berggren AR, Edvardsson N.
  J Cardiovasc Pharmacol. 2010:56(3):300-8.
  Web of Science® citations 6
 3. Walfridsson H, Johansson B, Englund A, Kennebäck G, Schwieler J, Kongstad O, Wåhlander K, Malm AR, Edvardsson N.
  Clin Drug Investig 2010:30(7):461-71.
  Web of Science® citations 2
 4. Härdén M, Nyström B, Bengtson A, Medin J, Frison L, Edvardsson N.
  J Interv Card Electrophysiol 2010:28(3):185-91.
  Web of Science® citations 4
 5. Tjäderborn M, Aunes-Jansson M, Samuelsson E, Frison L, Johansson S, Berggren A, Edvardsson N.
  Scand Cardiovasc J. 2010:44(4):215-22.
  Web of Science® citations 0
 6. Henriksson KM, Farahmand B, Johansson S, Asberg S, Terént A, Edvardsson N.
  Int J Cardiol. 2010:141(1):18-23.
  Web of Science® citations 79
 7. Holmgren C, Bergfeldt L, Edvardsson N, Karlsson T, Lindqvist J, Silfverstolpe J, Svensson L, Herlitz J.
  HEART 2010:96(22):1826-30.
  Web of Science® citations 14
 8. Edvardsson N, Westlind A, Rise K, Todoran A, Åberg-Kurén T, Kindblom J, Almgren O.
  Patient 2010:3:33-43.
  Web of Science® citations 1
 9. Härdén M, Nyström B, Kulich K, Carlsson J, Bengtson A, Edvardsson N.
  Health Qual Life Outcomes 2009:7:65.
  Web of Science® citations 19
 10. Gottfridsson C, Daum D, Kennergren C, Ramuzat A, Willems R, Edvardsson N.
  Pacing Clin Electrophysiol 2009:32(6):762-71.
  Web of Science® citations 1
 11. Gold MR, Adler S, Fauchier L, Haffajee C, Ip J, Kainz W, Kawasaki R, Prakash A, Táborský M, Waller T, Wilson V, Li S, Hoffmann E;
  SAFARI Investigators.
  Heart Rhythm 2009:6(3):295-301.
  Web of Science® citations 22
 12. Dota CD, Edvardsson N, Skallefell B, Fager G.
  Ann Noninvasive Electrocardiol 2009:14 Suppl 1:S42-7.
  Web of Science® citations 6
 13. Geller JC, Egstrup K, Kulakowski P, Rosenqvist M, Jansson MA, Berggren A, Edvardsson N, Sager P, Crijns HJ.
  J Clin Pharmacol 2009:49(3):312-22.
  Web of Science® citations 23
 14. Ruigómez A, Johansson S, Wallander MA, Edvardsson N, García Rodríguez LA.
  Int J Cardiol. 2009:136(2):186-92.
  Web of Science® citations 14
 15. Ljungman PL, Berglind N, Holmgren C, Gadler F, Edvardsson N, Pershagen G, Rosenqvist M, Sjögren B, Bellander T.
  Eur Heart J. 2008:29(23):2894-901.
  Web of Science® citations 42
 16. Gottfridsson C, Nyström B, Karlsson T, Herlitz J, Edvardsson N.
  Scand Cardiovasc J. 2008:42(3):182-91.
  Web of Science® citations 1
 17. Ruigómez A, García Rodríguez LA, Johansson S, Wallander MA, Edvardsson N.
  Clin Cardiol 2007:30(12):624-8.
  Web of Science® citations 6
 18. Sandstedt B, Gottfridsson C, Nyström B, Edvardsson N.
  Pacing Clin Electrophysiol 2007:30(8):985-91.
  Web of Science® citations 2
 19. Boriani G, Edvardsson N, Biffi M, Silvestri P, Martignani C, Valzania C, Diemberger I, Moulder JC, Mouchawar G, Poci D, Branzi A, Kroll MW.
  J Cardiovasc Electrophysiol. 2007:18(7):728-34.
  Web of Science® citations 4
 20. Wierup P, Lidén H, Johansson B, Nilsson M, Edvardsson N, Berglin EW, Johansson B.
  Ann Thorac Surg. 2007:83(5):1713-6.
  Web of Science® citations 8
 21. Johansson BI, Hrafnkelsdóttir TJ, Edvardsson N.
  Europace 2007:9(6):407-10.
  Web of Science® citations 5
 22. Aunes-Jansson M, Wecke L, Lurje L, Bergfeldt L, Edvardsson N.
  Int J Cardiol. 2006:106(1):75-81.
  Web of Science® citations 4
 23. Flemme I, Edvardsson N, Hinic H, Jinhage BM, Dalman M, Fridlund B.
  Heart Lung 2005:34(6):386-92.
  Web of Science® citations 27
 24. Lindholm CJ, Fredholm O, Möller SJ, Edvardsson N, Kronvall T, Pettersson T, Firsovaite V, Roijer A, Meurling CJ, Platonov PG, Olsson SB.
  Heart 2004:90(5):534-8.
  Web of Science® citations 9
 25. Touboul P, Brugada J, Capucci A, Crijns HJ, Edvardsson N, Hohnloser SH.
  Eur Heart J. 2003:24(16):1481-7.
  Web of Science® citations 238
 26. Edvardsson N, Juul-Möller S, Omblus R, Pehrsson K.
  J Intern Med. 2003:254(1):95-101.
  Web of Science® citations 31
 27. Dota CD, Edvardsson N, Schützer KM, Olofsson EL, Malm A, Morsing T, Fager G.
  Pacing Clin Electrophysiol 2003:26(1 Pt 2):361-6.
  Web of Science® citations 9
 28. Int J Sports Med 2003:24(2):101-3.
  Web of Science® citations 1
 29. [Implantable defibrillators after myocardial infarction. Expensive palliation or therapeutic breakthrough?]
  [Implanterbara defibrillatorer efter hjärtinfarkt. Dyr palliation eller behandlingsgenombrott?]
  Rosenqvist M, Edvardsson N.
  Lakartidningen 2003:100(5):304-6.
 30. Bolse K, Flemme I, Ivarsson A, Jinhage BM, Carroll D, Edvardsson N, Hamilton GA, Fridlund B.
  Eur J Cardiovasc Nurs 2002:1(4):243-51.
 31. Dota C, Skallefell B, Edvardsson N, Fager G.
  Ann Noninvasive Electrocardiol 2002:7(4):289-301.
  Web of Science® citations 15
 32. Gallagher MM, Hennessy BJ, Edvardsson N, Hart CM, Shannon MS, Obel OA, Al-Saady NM, Camm AJ.
  J Am Coll Cardiol. 2002:40(5):926-33.
  Web of Science® citations 91
 33. Houltz B, Darpö B, Crijns HJ, Swedberg K, Blomström P, Jensen SM, Svernhage E, Edvardsson N.
  J Electrocardiol 2002:35(3):201-12.
  Web of Science® citations 1
 34. Flemme I, Bolse K, Ivarsson A, Jinhage BM, Sandstedt B, Edvardsson N, Fridlund B.
  J Clin Nurs 2001:10(4):563-72.
  Web of Science® citations 13
 35. Oddsson H, Walfridsson H, Edvardsson N.
  Ann Noninvasive Electrocardiol 2001:6(3):216-21.
  Web of Science® citations 6
 36. Houltz B, Darpö B, Swedberg K, Blomström P, Brachmann J, Crijns HJ, Jensen SM, Svernhage E, Vallin H, Edvardsson N.
  Cardiovasc Drugs Ther 1999:13(4):329-38.
  Web of Science® citations 9
 37. Gottfridsson C, Wallentin I, Dernevik L, Van Rooijen H, Van Groeningen C, Edvardsson N.
  Pacing Clin Electrophysiol 1998:21(11 Pt 2):2171-7.
  Web of Science® citations 1
 38. Houltz B, Darpö B, Edvardsson N, Blomström P, Brachmann J, Crijns HJ, Jensen SM, Svernhage E, Vallin H, Swedberg K.
  Pacing Clin Electrophysiol 1998:21(5):1044-57.
  Web of Science® citations 76
 39. Svernhage E, Houltz B, Blomström P, Brachmann J, Crijns H, Jensen S, Vallin H, Swedberg K, Edvardsson N.
  Ann Noninvasive Electrocardiol 1998:3:252-260.
 40. Darpö B, Walfridsson H, Aunes M, Bergfeldt L, Edvardsson N, Linde C, Lurje L, van der Linden M, Rosenqvist M.
  Am J Cardiol. 1997:80(9):1174-7.
  Web of Science® citations 44
 41. Knudsen K, Beckman Suurküla M, Blomberg S, Sjövall J, Edvardsson N.
  Br J Anaesth 1997:78(5):507-14.
  Web of Science® citations 572
 42. [A simple and safe method with few complications. Transesophageal stimulation interrupted atrial flutter].
  [Enkel och säker metod med få komplikationer. Transesofageal stimulering bryter förmaksfladder.]
  Fredriksson B, Edvardsson N.
  Lakartidningen 1996:93(43):3800, 3803-4.
 43. Darpö B, Allared M, Edvardsson N.
  Int J Cardiol. 1996:53(3):311-3.
  Web of Science® citations 10
 44. [Catheter ablation of paroxysmal supraventricular tachycardia in children. Time for further indications?]
  [Kateterablation av paroxysmal supraventrikulär takykardi hos barn. Dags för vidare indikationer?]
  Lakartidningen 1995:92(44):4083-6.
 45. [Heart failure--difficult to diagnose. Can a point system identify the patients?]
  [Hjärtsvikt--en svårställd diagnos. Kan poängsystem identifiera patienterna?]
  Dahlström U, Boman K, Edvardsson N, Pehrsson K, Persson S.
  Lakartidningen 1995:92(13):1360-3.
 46. [8,500 patients in clinical trials. Experiences from a study in primary health care].
  [8,500 patientår i klinisk prövning. Erfarenheter från en studie i öppen vård.]
  Bergheden C, Edvardsson N, Hoheisel O, Jahnmatz B, Juul-Möller S, Mölstad CM, Rosén A, Sörensen S, Omblus R.
  Lakartidningen 1994:91(12):1236-8.
 47. [Amiodarone--a warning! Clarify possible thyroid disease before treatment!]
  [Amiodaron--en varning! Klarlägg eventuell thyreoideasjukdom före behandling!]
  Nyström E, Lindstedt G, Tisell LE, Berg G, Edvardsson N, Walfridsson H, Adlerberth A.
  Lakartidningen 1994:91(39):3485-6.
 48. [Pacemaker syndrome after His-ablation in paroxysmal atrial fibrillation. Out of the frying-pan into the fire!]
  [Pacemakersyndrom efter His-ablation vid paroxysmalt förmaksflimmer. Ur askan i elden!]
  Walfridsson H, Kennergren C, Kukacic V, Edvardsson N.
  Lakartidningen 1994:91(50):4748-50.
 49. [Catheter ablation in supraventricular tachycardia. Only few complications with the use of radiofrequency energy].
  [Kateterablation av supraventrikulära takykardier. Få komplikationer med radiofrekvent energi.]
  Darpö B, Walfridsson H, Gottfridsson C, Sandstedt B, Edvardsson N.
  Lakartidningen 1994:91(50):4739-45.
 50. Nyström U, Edvardsson N, Berggren H, Pizzarelli GP, Rådegran K.
  Thorac Cardiovasc Surg 1993:41(1):34-7.
  Web of Science® citations 76
 51. [Transesophageal atrial stimulation--a new method for discovering paroxysmal supraventricular tachycardia].
  [Transesofageal förmaksstimulering--ny metod upptäcka paroxysmal supraventrikulär takykardi.]
  Darpö B, Gottfridsson C, Sandstedt B, Edvardsson N.
  Lakartidningen 1992:89(18):1571-6.
 52. Dahlström CG, Edvardsson N, Nasheng C, Olsson SB.
  Clin Cardiol 1992:15(4):280-4.
  Web of Science® citations 12
 53. Herlitz J, Karlson BW, Edvardsson N, Emanuelsson H, Hjalmarson A.
  Cardiology 1992:80(3-4):237-45.
  Web of Science® citations 37
 54. [Catheter ablation with radiofrequency current--a successful curative treatment of tachyarrhythmia].
  [Kateterablation med radiofrekvensenergi--framgångsrik kurativ behandling vid takyarytmi.]
  Darpö B, Gottfridsson C, Sandstedt B, Edvardsson N.
  Lakartidningen 1992:89(49):4275-8, 4281.
 55. Karlson BW, Herlitz J, Emanuelsson H, Edvardsson N, Wiklund O, Richter A, Hjalmarson A.
  Int J Cardiol. 1991:32(3):381-8.
  Web of Science® citations 4
 56. Olsson SB, Edvardsson N, Newell PA, Yuan S, Zeng Z.
  J Cardiovasc Pharmacol. 1991:18(6):849-54.
  Web of Science® citations 4
 57. Karlson BW, Herlitz J, Edvardsson N, Emanuelsson H, Sjölin M, Hjalmarson A.
  Circulation 1990:82(4):1140-6.
  Web of Science® citations 48
 58. Höyer S, Berglin E, Pettersson G, Edvardsson N, Waagstein F.
  Transplant Proc. 1990:22(4):1450.
  Web of Science® citations 7
 59. Pettersson G, Ahrén C, Berggren H, Berglin E, Edvardsson N, Höyer S, Lindberg H, Milocco I, Mykén P, Nilsson F.
  Transplant Proc. 1990:22(1):188.
  Web of Science® citations 0
 60. Juul-Möller S, Edvardsson N, Rehnqvist-Ahlberg N.
  Circulation 1990:82(6):1932-9.
  Web of Science® citations 291
 61. [Erroneous diagnosis of ventricular tachycardia--dangerous but unnecessary?]
  [Feldiagnostik av kammartakykardi--farligt men onödigt?]
  Edvardsson N, Blomström-Lundqvist Börje Darpö C.
  Lakartidningen 1989:86(11):962-5.
 62. [Preventive treatment against recurrence after electric regulation of chronic atrial fibrillation].
  [Profylaktisk behandling mot recidiv efter elregularisering av kroniskt förmaksflimmer.]
  Karlson BW, Herlitz J, Edvardsson N, Olsson SB.
  Lakartidningen 1989:86(38):3147-50, 3153.
 63. [Extracorporeal circulation in severe failure in a patient with transplanted heart--waiting for a new heart].
  [Extrakorporeal cirkulation vid svår svikt hos hjärttransplanterad--i väntan på nytt hjärta.]
  Westerlind A, Höyer S, Wallentin I, Caidahl K, Berglin E, Edvardsson N.
  Lakartidningen 1989:86(11):960-2.
 64. [The automatic implantable defibrillator is an established preventive method against sudden cardiac death].
  [Automatisk implanterbar defibrillator nu etablerad profylax mot plötslig hjärtdöd.]
  Sandstedt B, Edvardsson N, Hjalmarsson A, William-Olsson G.
  Lakartidningen 1989:86(50):4413.
 65. Arén C, Berglin--William-Olsson E, Edvardsson N, Höyer S, Lindberg H, Milocco I, Pettersson G, Pontén J, Rådegran K, Waagstein F, William-Olsson G.
  Läkartidningen 1988:85:1229-30.
 66. [Cell morphology in immunosuppressive treatment of lymphocytic myocarditis].
  [Cellmorfologi vid immunsuppressiv behandling av lymfocytär myokardit.]
  Höyer S, Baandrup U, Edvardsson N, Waagstein F, Wallentin I.
  Lakartidningen 1987:84(6):367-70.
 67. Acta Med Scand Suppl. 1986:712:40-3.
 68. Berglin E, Blomström P, Edvardsson N, Olsson SB, William-Olsson G.
  Thorac Cardiovasc Surg 1986:34(4):226-9.
 69. Talwar KK, Edvardsson N, Varnauskas E.
  Clin Cardiol 1985:8(6):337-40.
 70. Olsson SB, Berglin E, Blomström P, Broman H, Edvardsson N, Hellström C, Landtmansson J, William-Olsson G.
  Hässle Information 1985:1:1-12.
 71. Herlitz J, Edvardsson N, Holmberg S, Rydén L, Waagstein F, Waldenström A, Swedberg K, Hjalmarson A.
  Am J Cardiol. 1984:53(13):27D-31D.
 72. Blomström P, Edvardsson N, Olsson SB.
  Acta Med Scand 1984:216(5):517-24.
 73. Talwar KK, Blomström P, Edvardsson N, William-Olsson G, Olsson SB.
  Pacing Clin Electrophysiol 1984:7(6 Pt 1):979-84.
 74. Edvardsson N, Hirsch I, Olsson SB.
  Pacing Clin Electrophysiol 1984:7(5):813-21.
 75. Olsson SB, Edvardsson N, Emanuelsson H, Eneström S.
  Clin Cardiol 1982:5(11):591-6.
 76. Edvardsson N, Hedner T.
  Läkartidningen 1982:79:4266-7.
 77. Blomström P, Edvardsson N, Olsson SB, William-Olsson G.
  Läkartidningen 1982:79:1601-4.
 78. Edvardsson N, Olsson SB.
  Scand J Clin Lab Invest. 1981:41(1):87-90.
 79. [Surgical treatment of tachyarrhythmias].
  [Kirurgisk behandlung av takyarytmier.]
  Broman H, Edvardsson N, Lantmansson J, Olsson SB, William-Olsson G.
  Lakartidningen 1981:78(3):135-40.
 80. Edvardsson N, Olsson SB.
  Läkartidningen 1981:78:108-8.
 81. Edvardsson N, Hirsch I, Emanuelsson H, Pontén J, Olsson SB.
  Eur Heart J. 1980:1(5):335-43.
 82. [Ambulatory electrical regularization of atrial fibrillation].
  [Poliklinisk elregularisering av förmaksflimmer.]
  Edvardsson N, Olsson SB.
  Lakartidningen 1979:76(41):3525-6.
 83. [Experiences from long-term treatment of hypertension with metoprolol].
  [Erfarenheter av långtidsbehandling med metoprolol vid högt blodtryck.]
  Edvardsson N, Enghoff E, Eskilsson J, Hammarskiold T, Hofvendahl S, Irnell L, Lind I, Lundvall O, Möller B, Rogberg N, Snihs AL.
  Lakartidningen 1978:75(12):1176-8.
 84. [Effect and concentration in plasma of metoprolol after administration in the morning and in the evening in essential hypertension].
  [Effekt och koncentration i plasma av metoprolol efter dosering morgon och kväll vid essentiell hypertoni.]
  Edvardsson N, Fritz H, Hällén J, Larsson R, Norlander S, Rasmussen PA.
  Lakartidningen 1978:75(11):1069-72.

Book Chapter (8)

 1. Gilljam T, Edvardsson N.
  In: Dellborg M, Sunnegårdh J. (eds.) Medfödda hjärtfel hos vuxna. Södertälje, Sweden: AstraZeneca Sverige; 2003, pp 50-60.
 2. Edvardsson N.
  In: Björkman L, Morgensen L. (eds.) Arytmier Diagnostik och behandling. Stockholm, Sweden: Imprim; 1985, pp 25-32. ISBN 9197076325, 97891970.
 3. Olsson SB, Edvardsson N.
  In: Björkman L, Morgensen L. (eds.) Arytmier: diagnostik och behandling. Stockholm, Sweden: Imprim; 1985, pp 94-100. ISBN 9197076325, 97891970.
 4. Ericson K, Edvardsson N, Björkerud S, Mannheimer C, Olsson SB, William-Olsson G.
  In: Ericson K. (ed.) On safety in electrical stimulation near the heart: engineering and physiological considerations, with special reference to transcutaneous electrical nerve stimulation. Gothenburg, Sweden: School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology; 1984, ISBN 9170321418, 97891703.
 5. Hirsch I, Edvardsson N, Olsson SB.
  In: Hirsch I. (ed.) On the generation, analysis. Gothenburg, Sweden: Chalmers University of; 1984, pp 146-6.
 6. Ericson K, Edvardsson N, Björkerud S, Mannheimer C, Olsson SB, William-Olsson G.
  In: Mannheimer C. (ed.) Transcutaneous electrical nerves stimulation (tens) in angina pectoris. Gothenburg, Sweden: University of Göteborg; 1984, ISBN 9172227176, 97891722.
 7. Hirsch I, Edvardsson N, Olsson SB, Broman H.
  In: Hirsch I. (ed.) On the generation, analysis and clinical use of cardiac monophasic action potentials. Gothenburg, Sweden: Chalmers University of Technology; 1984,
 8. Edvardsson N, Olsson SB.
  In: Kulbertus HE, Olsson SB, Schlepper M. (eds.) Atrial Fibrillation: proceedings of a symposium held in Kiruna, Sweden, June 24-27, 1981. Mo[entity]776;lndal, Sweden: Hässle; 1981, pp 242-50. ISBN 9789185520251, 91855.

Conference Paper - Peer reviewed (4)

 1. Edvardsson N, Blomström P, Olsson SB.
  Copenhagen, Denmark: Nordic Flecainide Symposium; 1986.
 2. Landtmansson J, Olsson SB, William-Olsson G, Edvardsson N, Broman H.
  Linköping, Sweden: 5th Nordic Meeting on Medical and Biological Enginering; 1981.
 3. Hirsch I, Edvardsson N.
  Linköping, Sweden: 5th Nordic Meeting on Medical and Biological Engineering; 1981.
 4. Edvardsson N, Brorson L, Olsson SB, Varnauskas E.
  Amsterdam, The Neatherlands: the VIth International Congress on Electrophysiology; 1978.

Conference Paper - Other (1)

 1. Stockholm, Sweden: Frösundaviksymposiet; 1993.

Report (5)

 1. Härdén M, Nyström B, Bengtsson A, Edvardsson A.
  Gothenburg, Sweden: Vårdhögskolan; 2007.
 2. Svensk Cardiologi; 1997.
 3. Bristol, England: Bristol Laboratorier AB; 1982.

Article - Other scientific (5)

 1. Silberbauer J, Sulke N, Israel CW, Edvardsson N, Mont L, Kautzner J, Ritter P, Camm AJ.
  Eur Heart J. 2006:27(9):1126-7; author reply.
  Web of Science® citations 0
 2. Edvardsson N, Darpö B, Vallin H.
  J Cardiovasc Pharmacol. 1995:26(4):528-9.
  Web of Science® citations 0
 3. [Torsades de pointes--a rare (?) and unpredictable arrhythmia]
  [Torsade de pointes--en sällsynt (?) och svårpredikterad arytmi.]
  Edvardsson N, Houltz B, Swedberg K.
  Lakartidningen 1993:90(50):4540.
 4. Clinical experience with flecainide in ventricular Tachyarrhythmias.
  [Klinische Erfahrung mit Flekainid bei ventrikulären Tachyarrhythmien.]
  Olsson SB, Edvardsson N.
  Schwerpunktmed 1985:8:56-60.
 5. Opuscula Medica 1982:59(Suppl):17-9.

Accepted, not yet published publications

444. Holmgren C, Bergfeldt L, Edvardsson N, Karlsson T, LindqvistT J, Silfverstolpe J,
Svensson L, Herlitz J. Analysis of initial rhythm, witnessed status and delay to treatment
among survivors of out of hospital cardiac arrest in Sweden. Accepted Heart.

Manuscripts, not yet accepted

427. Johansson B, Bech-Hanssen O, Berglin E, Blomström P, Holmgren A, Jensen SM, Källner G, Nilsson L, Thelin S, Edvardsson N, Blomström-Lundqvist C. Decreased atrial systolic and reservoir function in patients undergoing mitral valve surgery with or without epicardial cryoablation for atrial fibrillation in the SWEDMAF study. Submitted.

428. Poçi D, Hartford M, Karlsson T, Edvardsson N, Caidahl K. Role of the CHADS score in acute coronary syndromes – risk of subsequent death or stroke in patients with and without atrial fibrillation. Submitted.

429. Johansson B, Houltz B, Edvardsson N, Scherstén H, Karlsson T, Wandt B, Berglin E. Effects on echocardiographic measures in relation to rhythm before and after intraoperative epicardial cryoablation for atrial fibrillation. Submitted

443. Wecke L, Poçi D, Schwieler J, Johansson B, Edvardsson N, Lundahl G, Bergfeldt L. The heart remembers. Preexcitation after ablation independent of pathway location, but with site dependent repolarization instability. Submitted.

447. Egstrup K, Bergfeldt L, Duris T, Gullestad L, Kochmanski M, Kusnierz B, Nielsen T, Sawicki S, Aunes-Jansson M, Edvardsson N, Frison L, Johansson S, Bergggren A. Test dose strategy to assess QT response in patients with atrial fibrillation prior to maintenance treatment – a double-blind, randomized, placebo-controlled study with AZD1305. Submitted.

448. Henriksson KM, Farahmand B, Åsberg S, Terént A, Edvardsson N. First ever atrial fibrillation documented after stroke - the impact of CHADS2 scores during sinus rhythm at the time of stroke. Submitted.

449. Edvardsson N, Frykman V, van Mechelen R, Mitro P, Mohii-Oskarsson A, Pasquié J-L, Ramanna H, Schwertfeger F, Ventura R, Voulgaraki D, Garutti C, Linker N. Use of an implantable loop recorder to increase the diagnostic yield in unexplained syncope in clinical practice – results from the PICTURE registry. Submitted

368. Medin J, Arbuckle R, Halling K, Kulich KR, Abetz L, Edvardsson N. Development and validation of the AF-Impact: a patiernt reported measure of the impact of atrial fibrillation symptoms on health-related quality of life.

369. Medin J, Arbuckle R, Halling K, Kulich KR, Abetz L, Edvardsson N. Development and validation of the AF-Symp: a measure of patiernt reported symptoms in atrial fibrillation.

370. Gottfridsson C, Karlsson T, Edvardsson N. Factors of importance for risk of arrhythmia recurrence in ICD recipients.

388. Poçi D, Abrahamsson B-M, Edvardsson N, Bergfeldt L. Transient impairment of sinus node function immediately after electrical cardioversion of persistent atrial fibrillation.

433. Claesson J-E, Kristensson B-E, Währborg P, Edvardsson N. Health-related quality of life in patients with induced cardioinhibitory carotid sinus syndrome treated or not treated with a permanent pacemaker.

435. Aunes-Jansson M, Edvardsson N, Stridh M, Sörnmo L, Frison L, Berggren A. Atrial ECG effects of a combined K/Na channel blocking agent and unexpected conversion of “permanent” atrial fibrillation.

441. Abrahamsson C, Dota C, Skallefell B, Carlsson L, Halawani D, Frison L, Berggren A, Edvardsson N, Duker G. A new method to assess beat-to-beat repolarization variability in man – the delta T50 method.

442. Poçi D, Hartford M, Karlsson T, Caidahl K, Edvardsson N. Short- and long-term prognosis in relation to type of atrial fibrillation in patients with acute coronary syndromes.

459. Henriksson KM, Farahmand B, Åsberg S, Edvardsson N, Terént A. Cardiovascular risk factors and survival in 99608 patients with ischemic or hemorrhagic stroke.

Examina:
1961 baccaleureat
1971 med.lic.
1971 MD (physician´s legitimation)
1978 specialist competence in Intern Medicine and Cardiology
1983 MD PhD defence (thesis in Electrophysiology)
1984 docent (assistant professor)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Företag - Läkemedel etc - AstraZeneca - Mölndal, Göteborg
40% 2010
  100% 2007 2009
  80% 2005 2007
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Kardiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
20% 2005 2007
  50% 2003 2005
Företag - Läkemedel etc - AstraZeneca - Mölndal, Göteborg
50% 2003 2005
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Kardiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1975 2003
Landsting - Region Skåne - Specialiserad vård - Centralsjukhuset Kristianstad Show info
Underläkare, kirurgi- och medicinkliniken, Kristianstad

100% 1972 1975
Landsting - Region Skåne - Primärvård - Primärvården Skåne Show info
Distriktsläkare 3 månader, Osby

100% 1971 1971
Statligt - Universitet - Umeå Universitet - Medicinsk fakultet - Medicinsk biovetenskap - Övrigt Show info
Amanuens vid fysiolgiska institutionen, Umeå Universitet

100% 1967 1970

Tutor – theses defended:

1996Börje Darpö. Title: Non-invasive and invasive assessment of
electrophysiological and therapeutic effects of almokalant, a new selective
potassium channel blocker

1999Björn Hornestam (second tutor). Title: Studies on acute atrial fibrillation:epidemiology and clinical effects of digoxin

2000Birgitta Houltz. Title: Antiarrhythmic and arrhythmic effects of an Ikr-
blocking class III agent. A clinical and electrocardiographic study of almokalant.

2000 Christer Gottfridsson. Title: Noninvasive characterization of patients with monomorphic ventricular tachycardia and ventricular fibrillation using the
signal-averaged electrocardiogram. A study on late potentials and spectral turbulence in patients with ischemic heart disease and in healthy subjects.

2004Inger Flemme (lic) (second tutor). Title: Long-term quality of life and
uncertainty in patients living with an implantable cardioverter defibrillator.

2005Bengt Sandstedt. Title: Studies on malignant ventricular tachyarrhythmias and their treatment with an implantable defibrillator

2007Marie Härdén (lic). Title: A new, validated, disease-specific instrument for assessing symptomatology in atrial fibrillation – first clinical results.

2009Birgitta Johansson. Title: Aspects of intraoperative ablation for atrial
Fibrillation

2010Dritan Poçi. Title: Atrial fibrillation – on its trigger mechanisms, risks and consequences

Member of assessment committee at disputation
2002Stefan Lönnerholm, Uppsala. Title: Evaluation of new non-Pharmacological
therapies for symptomatic atrial fibrillation : with special emphasis on the maze procedure.

2002Viveka Frykman, KI Solna. Title: Atrial fibrillation : Clinical managements with special emphasis on cardioversion.

2006Anna Nergårdh, Södersjukhuset. Title: Atrial fibrillation : clinical presentation and prevention of recurrences.

2009Per Insulander, Huddinge. Title: Cardiac electrophysiologic effects of mental stress.

2009 Andreas Bollmann, Lund. Title: Electrical remodeling in atrial fibrillation. Assessment using surface electrocardiograms, prognostic implications and
potential reversal.

2009 Christian Danielsson, KI Huddinge. Title: Role of the hERG-channel in
arrhythymia and teratogenicity. Studies in animal models and the human embryonic heart.

Opposition at theses:
1994Ann Wiesfeld, Groningen, The Netherlands. Title: Risk stratification and
management of patients with substained ventricular tachycardia or ventricular
fibrillation.

1994Rein Kolk, Tartu, Estonia. Title: Atrial versus ventricular pacing in patients with sick sinus syndrome.

1997Göran Kennebäck, Huddinge. Title:

1998Viktor Drvota, Huddinge. Title: Molecular pharmacology of amiodarone.

2000Mats Frick, Södersjukhuset, Stockholm. Atrial fibrillation : clinical
presentation and management, with special emphasis on magnesium therapy.

2004 Zhen Li, Lund. Title: Sequence and dispersion of repolarization of the right atrium. Implications of repolarization disturbance in atrial fibrillation.

2007Robbie Nieuwlaat, Maastricht, The Netherlands. Title: Management of atrial fibrillation in Europe.

2010Trine Madsen, Aalborg, Danmark. Title: Intravenous administration of marine n-3 fatty acids in patients at high risk of sudden cardiac death.

2010 Claus Graff, Aalborg, Danmark. Title: Drug induced T-eave abnormalities: beyond QTc.

Kursledare vid SK-kurser
Vt2000B:26Noninvasiva metoder inom kardiologisk
diagnostik28/2 – 3/3 2000
Vt1999B:24Noninvasiva metoder inom kardiologisk
diagnostik22-26/2 1999
Ht 1998B:23Hjärtarytmier12-16/10 1998
Ht1997B:08Hjärtarytmier13–17/10 1997
Ht19952:17Hjärtarytmier16-20/10 1995
Ht19942:16Hjärtarytmier17-21/10 1994
Ht19932:27Invasiv kardiologi18-22/10 1993
Ht 19922:08Invasiv kardiologi19-23/10 1992
Vt1991232Översiktskurs i kardiologi18-22/2 1991
Vt1989260Hjärtarytmier23-27/1 1989
Vt1987259Hjärtarytmier30/3-3/4 1987
Vt1987237Översiktskurs i kardiologi (kurssekr)19-23 1987
Vt1985234Översiktskurs i kardiologi21-25/1 1985
Ht1983244Hjärtarytmier3-7/10 1983

Other temporary,ongoing or completed commitments (1999-):

Member of the medication committee, Sahlgrenska University Hospital

Member of the Ethical Committee, first ordinary, now suppleant

National Guidelines on Arrhythmias, author of “Ventricular Arrhythmias”

Development of AblaCure (scientific and quality registry for ablations
and other invasive electrocardiology): initiator and responsible
for development

Medical Advisor at Astrazeneca, Mölndal since 2003.

Member of safety committees:

Trecitilide programme (Pharmacia & Upjohn)

Opsite trial (Vitatron)

Stockfib (Vitatron). pacemaker trial

STEP study (Astrazeneca), chairman of adjudication committee

Chairman or member of steering committees, advisory boards and similar, 1999-:

Sotalol (Bristol-Myers Squibb) European and Worldwide Advisory Boards

Almokalant programme (AstraZeneca), consultant

ARDA programme (AstraZeneca), consultant

ALIVE, azimilide (Procter & Gamble), member of
Executive Member Committee

Dofetilid (Pfizer), member of European and Worldwide Advisory Boards

DAPHNE (dronedarone, Sanofi), member of steering committee

SAFT (stroke in atrial fibrillation trial, Bristol Myers Squibb),
chairman of steering committee

Selection, Vitatron (pacing for atrial fibrillation), member of steering,
scientific and publication committees.

Development of new electrophysiological analysis system
(Siemens-Elema), consultant.

General Electric – CardioLab Prucka Advisory Board

Atrial Fibrillation Board (Boston Scientific)

Exanta Focus Group, Astrazeneca, member

ICON study, Astrazeneca, chairman of steering committee

SARDIN study, Astrazeneca, chairman of steering committee

Global Advisory Board on ranolazin, member

Information is reliable | updated 2017-12-19 by Nils Edvardsson |

User account for Nils Edvardsson, from FoU i Sverige
http://www.fou.nu/is/sverige/user/172?backref=ansokan/6161/coworker_172