logotyp för FoU i Sverige
FoU i Sverige

Välkommen till FoU i Sverige

FoU i Sverige

Här finns verktyg för forskningsbokslut, forskarstöd och annan FoU-information. Fler än 8000 personer från hela Sverige bidrar. Just nu beskrivs över 3700 projekt i FoU i Sverige.

Är du forskare i Västra Götalandsregionen? Dina projekt skall numera registreras i FoU i VGR. Klicka här för att komma till FoU i VGR

Om FoU i Sverige

FoU i Sverige riktar sig till personer intresserade av forskning, utveckling och kvalitetssäkring inom universitet, högskola, landsting/region och kommun. FoU i Sverige är ett verktyg för att sprida information om FoU och ska fungera som en inspirations- och kunskapskälla. Logga in via den röda knappen nedan för att bidra med beskrivning av ditt projekt och annan information.

Välj sedan Mina sidor. På Mina sidor håller du dina kontaktuppgifter och CV uppdaterat och återfinner också som inloggad de projektarbeten där du är handledare, medarbetare med mera.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.
FoU i Sverige

FoU i Sverige, from FoU i Sverige
http://www.fou.nu/is/sverige