Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Välkommen till RFRs hemsida.
Regionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Landsting/Regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro. Men du kan alltid ansöka om startstöd, klicka på knappen "Ansök om medel".

Beslut gällande årets ansökningsomgång.

Beslut gällande årets ansökningar är nu utskickade. Av årets 61 ansökningar beviljades 34 stycken och resterande 27 ansökningar fick avslag.

Broschyr, Forskning utan gränser

Läs gärna vår broschyr "Forskning utan gränser" där det visas exempel på forskning som finansieras av RFR och där samverkan sker mellan regionens landsting/regioner.
pdf document Broschyr RFR Forskning 2016 UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION.pdf (4201 kB)

Framstående forskning

Under "Allt om RFRs anslag/Framstående forskning" kan du nu läsa om, Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset som berättar om sin forskning "Kan en utökad läkemedelsgenomgång minska antalet slutenvårdsbesök för äldre patienter och hur utnyttjar vi bäst apotekarnas kompetens i vårdteamet?" Läs mer här

Regional nod

För att ytterligare stödja klinisk forskning har en regional nod inrättats. Denna finns organisatoriskt inom RFR. Den Regionala noden ("Forum Uppsala-Örebro") har i uppdrag att bilda lokala noder för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens landsting och regioner.

Ansökningsformulär

Klicka på knappen nedan för att komma till formulären.

RFR heter på engelska: Uppsala-Örebro Regional Research Council

RFRs administration

Administrationen för RFR finns i Region Gävleborg. Föreståndare är docent Katarina Wijk och administratör är Annette Östling.

Har du frågor om anslagen eller behöver systemteknisk support, klicka på frågetecknet för att se kontaktuppgifter
Help Help text to Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter:

För frågor om anslagen:
Annette Östling, Administratör RFR
Tel: 026-66 47 56, 072-516 58 15
Epost:
Jag arbetar måndag - torsdag kl.08.30-15.15

Systemteknisk support:
Researchweb support
Epost:
Helgfria vardagar 08-17

test

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://www.fou.nu/is/rfr