FoU-rådet Fyrbodal, Västra Götalandsregionen
FoU-rådet Fyrbodal

Välkommen till Lokala FoU-rådet Fyrbodal

(Folktandvården i Fyrbodal, NU-sjukvården, primärvård i Fyrbodal)

Mer om FoU-anslag

Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.

FoU-enheter i vår region

Regionlänkar

FoU i Sverigebild
För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionens anslagsgivare för forskning databasen FoU i VGR.

Just nu finns information om över 3 000 FoU-arbeten som bedrivs i Västra Götalandsregionen.

Här tar du del av information eller söker bland projektarbeten för Västra Götalandsregionen.

Till dig som är projektledare

Information ur databasen presenteras på olika sätt för både personal, politiker och allmänheten. Från databasen hämtas också svar på olika nationella frågeställningar kring forskning. Ett kriterie för att få del av anslagsmedel är att en beskrivning på svenska delges av projektledaren och återfinns på länken ovan. Är du projektledare och ska informera/uppdatera ditt arbete når du din information via "Mina sidor" i vänster menyrad när du är inloggad.

Nyheter

Fyrbodals Hälsoakademi bjuder in till seminarieserie om psykisk hälsa och ohälsa

Läs mer om forskargruppen och vårens seminarieprogram.

Lokala FoU-medel år 2018

Den 1 mars 2018 öppnar ansökningsfönstret för projektmedel från lokala FoU-rådet Fyrbodal. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2018.

Den 22 maj 2018 kommer ett informationsmöte att hållas för projektledare som beviljats medel. Vid mötet kommer information att ges om ekonomihantering, blankettförfarande m.m. Boka dagen redan nu, kallelse kommer att sändas till berörda projektledare då FoU-rådets beslutsmöte hållits.

För mer information om behörighetskrav, förkunskapskrav och beskrivning av anslagen läs under rubrik Om FoU-anslagen, överst på denna sidan.

Projekt från tidigare år

Här kan du hitta tidigare ansökningar samt ansöka om pengar till nya eller pågånde projekt. Under perioder då det inte är ansökningstid kan du gå in här och se hur ansökningssystemet ser ut, vilka uppgifter som efterfrågas i en ansökan etc. Förteckning över tilldelade projektmedel år 2017.

För att ansöka om medel klicka på nedanstående knapp.

Kurser

FoU primärvård Västra Götalandsregionen anordnar olika kurser i forskningsmetodik:

Läs mer om kurserna här.

FoU NU-sjukvården anordnar kurs i utvärderingsmetoder:

  • Utvärderingsmetoder inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp. Målgruppen är doktorander från i första hand Västra Götalandsregionen. Deltagarna får en fördjupad insikt och kunskap om olika studiedesigner och metoder i den kliniska forskningen inom hälso- och sjukvård samt vilka problem som uppstår vid mätning/utvärdering av olika variabler.

Berätta om ditt projekt

Det är mycket viktigt att information om pågående och avslutade projekt når ut till omvärlden. Du ska därför beskriver ditt projekt i Västra Götalandsregionens databas FoU i VGR som du når under menyn Mina sidor och Mina projket i vänstermenyn. Information ur databasen presenteras för personal, politiker, våra patienter och andra intresserade. Alla projekt som stöds från FoU-rådet ska finnas med här. Vi önskar även att projekt som inte direkt stöds från rådet läggs in. Det är alltså viktigt att just ditt projekt finns med! Läs mer om hur du gör för att registrera ditt projekt för presentation avseende Västra Götalandsregionen

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-rådet Fyrbodal, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.fou.nu/is/fyrbodal/