FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Rubrik FoU-anslag
-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

Regionlänkar


För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionen databasen FoU i VGR. Du återfinner våra FoU-arbeten här och kan söka projektbeskrivningar ifrån flera områden i Sverige utifrån de ämnen som du anser intressanta.

Uppdatera din projektinformation

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt.

Konferenser i FoU-intresse

Ta del av information om nationella och internationella träffpunkter.


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom tandvård finns information vid: Forskning och utveckling, Folktandvården.


Aktuellt startsida

FoU-stafetten SM00016 Forskningsmetodik i Primärvård 5 hp!

Skaraborg är mötesplats för kurstillfälle 5 i FoU-stafetten den 7 maj. Du kan här ta del av program samt lämna din anmälan.


Nu öppnar anmälan till Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning (MFM301, 1,5 hp, grundnivå)

Välkommen till denna kurs som riktas unikt till dig som arbetar i ledande ställning i Västra Götalandsregionen. Kursen är uppbyggd på fem halvdagar med start den 15 september och avslutande examination den 8 december år 2015.

Här återfinner du mer information samt anmälan


Ny web-ingång för uppföljning av våra FoU-projekt: FoU i VGR

Det pågår ständigt ett stort antal FoU-projekt där projektledare eller medarbetare är anställd i primärvård, Västra Götalandsregionen. För att skapa tillgänglig information och generera regional såväl som nationell statistik kring dessa har vi sedan lång tid använt databasen FoU i Sverige. Vi separerar nu mer tydligt våra projekt inom Västra Götalandsregionen och använder fortsättningsvis databasen FoU i VGR. Denna har precis som FoU i Sverige sin grund i ansöknings- och informationssystemet Researchweb. FoU i Sverige samt FoU i VGR kommer att innehålla samtliga våra projekt, men presenteras på ett olikartat sätt.

Här återfinner du ytterligare information och den nya databasen/webben:
Vid frågor, vänd dig till din FoU-guide.

Bild från konferens

Grethe Jonasson visade sina resultat på internationell konferens

Konferensen International Association for Dental Research (IADR) hölls den 11-14 mars i Boston, USA.

Grethe presenterade där sin poster: Skeletal and Aleveloar Bone Loss Related to Differences in Trabecular Bone Coarseness.

Här kan du ta del av ytterligare information från konferensen: Läs mer om International Association for Dental Research (IADR).

Ingmarie vid sin poster

Ingmarie Skoglund visade sina resultat på nordisk konferens

Konferensen Nordic Conference on implementation of Evidence-Based Practice, Implementation and shared decision making hölls den 3-4 februari i Bergen, Norge.

Bland konferensens Key note-speakers återfanns bl.a; professor Brian Haynes, McMasetruniversitet i Hamilton, Canada. Han är en av de personer (tillsamamns med David Sackett, Peter Tugwell, Gordon Guyatt och Deborah Cook) som skapade begreppet evidensbaserad medicin.
Ingmarie presenterade där sin poster: GP´s thoughts on prescribing medication and evidencebased medicine. Ta del av postern i sin helhet.

Här kan du ta del av ytterligare information från konferensen: Läs mer om Nordic Conference on implementation of Evidence-Based Practice.

FoU-anslag utlyses för projekt med inriktning förbättrad sjukskrivningsprocess

De lokala FoU-råden i Västra Götalandsregionen har till våren år 2015 fått extra anslag att använda till projekt med inriktning att bidra till en förbättrad sjukskrivningsprocess i enlighet med statens intentioner och beslut i Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU).

Dessa medel kommer att utlysas under samma tid som de ordinarie lokala FoU-rådsmedlen, men behandlas i en egen kvot. Särskilda ansökningsformulär kommer att finnas tillgängliga vid ansökningsperiodens start.
Läs mer på vårt lokala FoU-råds hemsida.


Nordic Congress of General Practice on 16-18 Juni i Göteborg

Denna 19:e nordiska konferens fokuserar denna gång på utmaningarna kring den ökande ojämlikheten i hälsa, demografiska förändringar och multisjuklighet. Sista anmälningsdag för presentatörer är 18 december, anmälan för deltagande öppnar den 1 december.
Läs kongressinformation.
 

Webbplatsen
Informationsansvarig:
Lena Nordeman, FoU-chef

Mer kontaktinformation

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg