FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Rubrik FoU-anslag
-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

Regionlänkar


För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionen databasen FoU i VGR. Du återfinner våra FoU-arbeten här och kan söka projektbeskrivningar ifrån flera områden i Sverige utifrån de ämnen som du anser intressanta.

Uppdatera din projektinformation

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt.

Konferenser i FoU-intresse

Ta del av information om nationella och internationella träffpunkter.


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom Folktandvården finns information på FoU Folktandvårdens hemsidor.


Aktuellt startsida

Inbjudan Forskningsmetodik i primärvård (FoU-stafett)

Kurstillfälle 1 (av totalt 5), hålls den 8:e september i Borås på FoU-centrum.

Ta del av kursledningens information för anmälan samt info om övriga kurstillfällen.

Inbjudan plattformsmöte Muskuloskeletal hälsa

Hösten år 2014 bestämde FoU primärvård att vi skulle pröva att organisera oss i plattformar och profiler. FoU-cheferna utsåg området psykisk hälsa/ohälsa till ”pilot”. Nu är det dags för nästa plattform att starta upp inom området muskuloskeletal hälsa/muskuloskeletala besvär.

Läs mer/anmälan.

Välkommen till Forskningsmetodik - en introduktion, 8 hp, år 2016.
(Kurskod: MFM330, avancerad nivå)

Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).

Kursen är uppbyggd av flera block om vardera en heldag. Elva kurstillfällen ges under vårterminen år 2016 med start 27 januari och avslutande projektseminarie den 10 juni. Kursen ger en introduktion till forskning och kommer att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier).

Anmälan öppnas den 1 augusti och stängs den 30 september.
Läs mer/Lämna din anmälan.

Sammanfattat från Nordisk kongress i allmänmedicin

Vi på FoU primärvård fanns på plats under kongressen. Vi hade bland annat en gemensam monter med Studierektorsenhet primärvård och Göteborgs universitet. Flera projektledare bidrog med muntliga presentationer och ytterligare ett antal projektledare bidrog med posterpresentationer av intressanta projekt.

Läs mer på övergripande sidan för FoU primärvård (ett axplock av bilder från kongressen presenteras).

Ansök om rambidrag för klinisk behandlingsforskning från Vetenskapsrådet innan 15 september

Bidragets syfte är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och därmed har stor patient- och samhällsnytta. Detta inkluderar områden såsom prevention, diagnostik, behandling, uppföljning, implementering. Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.

Nu bjuder vi in till en Genomförandekurs för att färdigställa ditt projekt!

Med start i augusti i år och avslut i januari år 2016 kickar FoU primärvård igång sin nystartade ”Genomförandekurs”. Målgrupp är du som har en färdig projektplan och behöver färdigställa ditt arbete.

Läs mer och lämna din anmälan.

Nu öppnar anmälan till Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning (MFM301, 1,5 hp, grundnivå)

Välkommen till denna kurs som riktas unikt till dig som arbetar i ledande ställning i Västra Götalandsregionen. Kursen är uppbyggd på fem halvdagar med start den 15 september och avslutande examination den 8 december år 2015.

Här återfinner du mer information samt anmälan


Ny web-ingång för uppföljning av våra FoU-projekt: FoU i VGR

Det pågår ständigt ett stort antal FoU-projekt där projektledare eller medarbetare är anställd i primärvård, Västra Götalandsregionen. För att skapa tillgänglig information och generera regional såväl som nationell statistik kring dessa har vi sedan lång tid använt databasen FoU i Sverige. Vi separerar nu mer tydligt våra projekt inom Västra Götalandsregionen och använder fortsättningsvis databasen FoU i VGR. Denna har precis som FoU i Sverige sin grund i ansöknings- och informationssystemet Researchweb. FoU i Sverige samt FoU i VGR kommer att innehålla samtliga våra projekt, men presenteras på ett olikartat sätt.

Här återfinner du ytterligare information och den nya databasen/webben:
Vid frågor, vänd dig till din FoU-guide.

 

Webbplatsen
Informationsansvarig:
Lena Nordeman, FoU-chef

Mer kontaktinformation

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg