FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen

Närhälsan

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Bild av FoU-centrum
Besöks/postadress:
FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Rubrik FoU-anslag

-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

En projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) 
i Västra Götalandsregionen (VGR)
Vi använder FoU i VGR för att följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Uppdatera din projektinformation och CV

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt och dina publikationer.
Här hittar du samlat vetenskapliga artiklar som är publicerade av medarbetare inom primärvård i Västra Götalandsregionen.

Aktiviteter FoU-intresse

Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom Folktandvården finns mer information på Folktandvården FoU´s hemsidor.


Aktuellt startsida

Sök lokala FoU-rådsmedel

FoU primärvårds respektive FoU-centrum är anslagsgivarkanslier för de Lokala FoU-råden gällande hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. FoU-rådens uppdrag är att verka för och ge ekonomiska förutsättningar till att forskning och utvecklingsarbete bedrivs. Vårens ansökningsperiod öppnas den 1 mars på våra fyra FoU-centrum. Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Här återfinner du vårt Lokala FoU-råd för område Södra Älvsborg.


Regional FoU-dag med målgrupp primärvård och folktandvård den 19 April

Välkommen till en regional FoU-dag med fokus på nyttiggörande. Plats: Campus Nya Varvet Göteborg. Programinslag: Information från våra forskningsplattformar, Projektpresentationer – vad är nytt och på gång! - Workshop för chefer – vad behöver jag veta om projekt inom min verksamhet? Vad är nyttan? Vad betyder det att ha forskningsintresserade medarbetare? -Workshop för medarbetare – hur startar jag ett projekt? Vad kan, och får, jag göra? Alla forskningsintresserade medarbetare och chefer inom primärvård och folktandvård i VGR är välkomna att anmäla sig redan nu. Mer information och inbjudan med program publiceras inom kort på denna länk.
Istar-ikon

ISTAR: Internationell konferens år 2017 anordnas av FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg

Den 19 - 21 juni år 2017 öppnas dörrarna för Enablers and barriers for successful transition from childhood to adulthood. Redan den 18 juni, på kvällen anordnas ett "Get-toghether-event" för de som anlänt till Borås. Deltagar- och abstractanmälan är nu öppen. Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp. Läs mer/Lämna din anmälan.


Inspirationsikon FTV

Välkommen till Folktandvården FoU´s inspirationsdag 9 mars år 2017

Här bjuds på en dag med föreläsningar om olika forskningsprojekt, där du som är intresserad av forskning får ta del av exempel på vad som pågår idag. Plats för eventet är Göteborgs stadsmuseum.

Anmälan och program: Via regionkalendern.


Välkommen till seminarieserie på forskarutbildningsnivå: Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård med start den 21 september

Målgrupp är du som är projektledare, doktorand eller handledare inom primärvård eller folktandvård. Respektive seminariedag hålls på olika platser i Västra Götalandsregionen (FoU primärvårds FoU-centrum samt Enheten för Allmänmedicin, GU) och har ett varierat och intressant programinnehåll.
Du kan välja att anmäla dig för att delta vid enstaka seminariedagar eller att anmäla dig till att delta vid alla dagar som en kurs på forskarnivå för dig som är doktorand (SM00016 5 hp). Anmäl dig och ta del av information om program på hemsidan för FoU-kurser FoU primärvård.

 

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410


FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg