FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Rubrik FoU-anslag
-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

Regionlänkar

Projektdatabasbild.

För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionen databasen FoU i Sverige. Du återfinner våra FoU-arbeten här och kan söka projektbeskrivningar ifrån flera områden i Sverige utifrån de ämnen som du anser intressanta.

Uppdatera din projektinformation

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt.

Konferenser i FoU-intresse

Ta del av information om nationella och internationella träffpunkter.


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom tandvård finns information vid: Forskning och utveckling, Folktandvården.


Aktuellt startsida

Välkommen till Aha - lärandeseminarie på FoU-centrum den 18 november

Kom och låt dig inspireras i ett lärandeseminarium med fokus på att utveckla
den vetenskapliga dialogen!
Ta del av program
Lämna din anmälan


Nu finns forskningsveckor att söka!

Har du en projektidé, ett manuskript och/eller resultat att publicera?
Fram till 10 november år 2014 kan du söka ekonomiskt stöd som avser att ge möjlighet till tjänstledighet några veckor för att forma din projektidé till en projektplan, och/eller skriva en ansökan för forskningsanslag eller skriva ett manuskript som planeras att skickas till en vetenskaplig tidskrift.

Personal inom offentlig och privat (avtal med regionen) primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg med tillsvidareanställning är behörig att söka. Projektet skall vara ett primärvårdsinriktad forsknings- och utvecklingsarbete där projektet utvärderas med vetenskaplig ansats. Du behöver ha en FoU-handledare om du inte är disputerad. Kontakta FoU-centrum primärvård Södra Älvsborg för frågor om handledning.

Du som beviljas medel har möjlighet att använda dessa t o m 2014-12-31. Beslut kan inte överklagas.

Länk till ansökningsformulär

Sök medel från Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

För att stimulera till kreativitet och utveckling av hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg har anställda varje termin möjlighet att söka FoU-rådsmedel. Idag, den 1 oktober öppnas höstterminens anslagsperiod. Sista ansökningsdag är 1 november.
Läs mer på hemsidan för lokala FoU-rådet Södra Älvsborg.

The Lancets chefredaktör reflekterar över svenska Nationella forskarskolan i allmänmedicin som förebild

Richard Horton, chefredaktör på The Lancet, tillbringade en heldag på forskarskolans internat under september månad. Hans research kring den svenska forskarskolan i allmänmedicins aktivitet och framgångar resulterade i en artikel i veckans nummer av The Lancet på Richards fristående ledarsida. Richard anser att Nationella forskarskolan i Allmänmedicin fungerar som en förebild för andra vetenskapliga discipliner och länder samt att modellen förtjänar en vid spridning för att stärka forskning inom primärvård. Flera av våra medarbetare från FoU primärvård i Västra Götalandsregionen deltar/har deltagit i forskarskolan.

Ta del av artikeln: How to save primary care research

Nationella forskarskolan i allmänmedicin ingår i Vetenskapsrådets satsning på att förbättra den kliniska forskningen. Forskarskolan är ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Linköping och Göteborg. Läs mer om Nationella forskarskolan i allmänmedicin: Nationella Forskarskolan i allmänmedicin.
 
Logotype för Västra Götalandsregionen,

Webbplatsen
Informationsansvarig:
Lena Nordeman, FoU-chef

Mer kontaktinformation

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg