FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Bild av FoU-centrum
Besöks/postadress:
FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Rubrik FoU-anslag

-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen


För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionen databasen FoU i VGR. Du återfinner våra FoU-arbeten här och kan söka projektbeskrivningar ifrån flera områden i Sverige utifrån de ämnen som du anser intressanta.

Uppdatera din projektinformation

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt.

Aktiviteter FoU-intresse


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom Folktandvården finns information på Folktandvården FoU´s hemsidor.


Aktuellt startsida

Välkommen till AHA-lärandeseminarium den 17 november

Kom och låt dig inspireras i ett lärandeseminarie med fokus på att utveckla den vetenskapliga dialogen och se vilka reflexioner dina studier ger. Eftermiddagen har som ambition att genom presentation av pågående studier ge näring åt tvärprofessionella projektideér. Detta är vår andra ”Aha-dag” som FoU i primärvård och Folktandvården FoU Södra Älvsborg arrangerar.

Vi startar dagen med att bjuda på gemensam salladslunch, innan vi fortsätter med presentationer från några av våra projektledare. Dessutom kommer vi att presentera pek från avhandlingsarbeten.
Tid: 17 november, kl 13.00-16.00.
Anmälan och program: Via regionkalendern.

Målgrupp: Projektledare verksamma inom primärvård eller folktandvård som beviljats medel från Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg, tidigare/framtida kursdeltagare forskningsmetodikkurs och andra forskningsintresserade.

Välkommen till FoU-stafett

Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen och kan ge 5 hp och fungerar också som intressant nätverk för dig som är doktorand eller handledare. Läs mer på hemsidan för FoU-kurser FoU primärvård.

Sök medel från Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

För att stimulera till kreativitet och utveckling av hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg har anställda varje termin möjlighet att söka FoU-rådsmedel. Den 1 oktober öppnas höstterminens anslagsperiod. Sista ansökningsdag är 1 november.
Läs mer på hemsidan för lokala FoU-rådet Södra Älvsborg.

Nya telefonnummer till FoU-centrum

Från och med 2015-09-15 har vi ett nytt växeltelefonummer till FoU-centrum. Det nya numret är 010-43 59 410.
Bild av magasin

Magasinserie och symposium om forskning i primärvård den 7:e oktober

År 2013 arrangerades det första symposiet med titeln På väg mot världsklass. Nu är det dags igen. FoU primärvård och Göteborgs universitet bjuder åter in regionpolitiker och chefstjänstemän från Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen samt företagsledare från privata vårdgivare med avtal enligt VGPV till ett symposium för att lyfta diskussionen om forskning i primärvård. Symposiet har denna gång titeln På väg mot världsklass, Forskning i primärvård Västra Götalandsregionen - Vi är på spåret.

Här kan du ta del av de två magasin som hittills utgetts inför symposiet samt få mer information om symposiet och program.

Foto från besöket

FoU-centrum fick besök från Oxford och Utrecht

Den 4 september fick FoU-centrum Södra Älvsborg besök från universitetet i Oxford i England och universitetet i Utrecht i Holland med anledning forskningssamarbetet kring den randomiserade influensastudien: ”Antivirals for influenza-Like Illness? An rCt of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE (ALIC4E)”.

Pär-Daniel Sundvall leder den svenska delen av denna EU-finansierade studie där 18 länder deltar.

Ansök om Regionala FoU-medel

Medel avses år 2016: Inriktning regionala samarbetsprojekt, sista ansökningsdag 1 oktober. För forskningsmedel för patientsäkerhetsområdet är sista ansökningsdag 2 oktober.
Läs mer på Regionala FoU-rådets hemsida.

Ny web-ingång för uppföljning av våra FoU-projekt: FoU i VGR

Det pågår ständigt ett stort antal FoU-projekt där projektledare eller medarbetare är anställd i primärvård, Västra Götalandsregionen. För att skapa tillgänglig information och generera regional såväl som nationell statistik kring dessa har vi sedan lång tid använt databasen FoU i Sverige. Vi separerar nu mer tydligt våra projekt inom Västra Götalandsregionen och använder fortsättningsvis databasen FoU i VGR. Denna har precis som FoU i Sverige sin grund i ansöknings- och informationssystemet Researchweb. FoU i Sverige samt FoU i VGR kommer att innehålla samtliga våra projekt, men presenteras på ett olikartat sätt.

Här återfinner du ytterligare information och den nya databasen/webben:
Vid frågor, vänd dig till din FoU-guide.

 

Webbplatsen
Informationsansvarig:
Lena Nordeman, FoU-chef

Mer kontaktinformation

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg