FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Rubrik FoU-anslag
-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

Regionlänkar

Projektdatabasbild.

För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionen databasen FoU i Sverige. Du återfinner våra FoU-arbeten här och kan söka projektbeskrivningar ifrån flera områden i Sverige utifrån de ämnen som du anser intressanta.

Uppdatera din projektinformation

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt.

Konferenser i FoU-intresse

Ta del av information om nationella och internationella träffpunkter.


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom tandvård finns information vid: Forskning och utveckling, Folktandvården.


Aktuellt startsida

Välkommen på nätverksträff för FoU primärvård den 17 september.

Nu fortsätter vi arbetet med att finna profiler och tillsammans utveckla starka forskargrupperingar. Målgrupp är projektledare, doktorander, studenter och handledare kopplade till Närhälsan FoU primärvård. Läs mer och lämna din anmälan.
Ikonbild av FoU-kurs

1 augusti öppnar anmälan till Forskningsmetodik - en introduktion, 8 hp, år 2015.
(Kurskod: MFM330)

Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).

Kursen är uppbyggd av flera block om vardera en heldag. Elva kurstillfällen ges under vårterminen 2015 med start 13 januari. Kursen ger en introduktion till forskning och kommer att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier). Anmälan till kursen år 2015 öppnar den 1 augusti och stängs den 30 september år 2014.

Läs mer/Anmälan.
Maria Borland

Maria Borland visade sina resultat i Finland

The International 22nd Puijo Symposium hölls den 24- 28 juni i Kuopio i Finland.
Maria visade där sin poster: Physiotherapist-led group-based exercise program improved physical fitness in patients with chronic heart failure and comorbidity. Ta del av postern i sin helhet.

Här kan du ta del av mer information från konferensen. Läs mer om Puijo Symposium.

2014-års EFPC-konferens

Den 1 - 2 september hålls 2014-års EFPC-konferens: The Future of Primary Health Care in Europe V med tema: Twinning Population Health and Primary Care i Barcelona (EFPC är en förkortning för European Forum for Primary Care).

Ta del av program och anmälan.

År 2012 var Västra Götalandsregionen värd för konferensen. Här kan du ta del av FoU primärvårds dokumentation och fotogalleri från den konferensen.


Foto Kristina Ahlin

Kristina Ahlin disputerar

Kristina disputerar den 14 november med avhandlingen: Antecedents of cerebral palsy in children born at term according to subtype, motor severity and accompanying impairments.

Tid och plats: kl 09.00, föreläsningssal på bottenvåningen Kvinnokliniken SU/Östra Sjukhuset.
Opponent: Yvonne Wu.

Kristina arbetar på Närhälsan Horred vårdcentral och är aktiv inom FoU primärvård vid FoU-centrum Sö Älvsborg. Läs mer om hennes FoU-arbete.

 
Logotype för Västra Götalandsregionen,

Webbplatsen
Informationsansvarig:
Lena Nordeman, FoU-chef

Mer kontaktinformation

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg