FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Bild av FoU-centrum
Besöks/postadress:
FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Rubrik FoU-anslag

-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen


För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionen databasen FoU i VGR. Du återfinner våra FoU-arbeten här och kan söka projektbeskrivningar ifrån flera områden i Sverige utifrån de ämnen som du anser intressanta.

Uppdatera din projektinformation och CV

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt och dina publikationer.
Här hittar du samlat vetenskapliga artiklar som är publicerade av medarbetare inom primärvård i Västra Götalandsregionen.

Aktiviteter FoU-intresse


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom Folktandvården finns information på Folktandvården FoU´s hemsidor.


Aktuellt startsida
Kristina Ahlin

Kristina Ahlin disputerar 26 februari

ST-läkare Kristina Ahlin disputerar på sin avhandling: Antecedents of Cerebral Palsy in children born at term according to subtype, motor severity and accompanying impairments.

Tid och plats: 26 februari, 09.00-12.00, hörsal Humlen, Servicehuset, Östra sjukhuset, Göteborg,
Opponent: Thomas Frederick McElrath, Brigham and Women's Hospital Boston, USA.

Kristina arbetar på Närhälsan Horred vårdcentral och är aktiv inom FoU primärvård. Ta del av avhandlingen. Läs mer om hennes FoU-arbete i projektbeskrivningen i FoU i VGR.

Konferens SAPC 6-8 juli år 2016: (Society for Academic Primary Care)

I Dublin hålls konferensen denna gång. Anmälan för konferensbidrag öppnas i januari och sista anmälningsdag för abstrakt är 21 februari.
Ta del av fullständig konferensinformation.
Bild av magasin

Ta del av 3:dje magasinet i serien kring symposiet: På väg mot världsklass

FoU primärvård och Göteborgs universitet bjöd åter in regionpolitiker och chefstjänstemän från Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen samt företagsledare från privata vårdgivare med avtal enligt VGPV till ett symposium för att lyfta diskussionen om forskning i primärvård. Symposiet hade denna gång titeln På väg mot världsklass, Forskning i primärvård Västra Götalandsregionen - Vi är på spåret. Det nu tredje magasinet innehåller en form av en referatresa för att spegla symposiet.

Här kan du ta del av samtliga magasin samt få mer information om symposie och program.

Välkommen till FoU-stafett

Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen och kan ge 5 hp och fungerar också som intressant nätverk för dig som är doktorand eller handledare. Läs mer på hemsidan för FoU-kurser FoU primärvård.

Nya telefonnummer till FoU-centrum

Från och med 2015-09-15 har vi ett nytt växeltelefonummer till FoU-centrum. Det nya numret är 010-43 59 410.
 

Webbplatsen
Informationsansvarig:
Lena Nordeman, FoU-chef

Mer kontaktinformation

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg