FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen

Närhälsan

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Bild av FoU-centrum
Besöks/postadress:
FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Rubrik FoU-anslag

-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

En projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) 
i Västra Götalandsregionen (VGR)
Vi använder FoU i VGR för att följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Uppdatera din projektinformation och CV

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt och dina publikationer.
Här hittar du samlat vetenskapliga artiklar som är publicerade av medarbetare inom primärvård i Västra Götalandsregionen.

Aktiviteter FoU-intresse


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom Folktandvården finns information på Folktandvården FoU´s hemsidor.


Aktuellt startsida

Platser kvar på Nationella forskarskolan

Nationella forskarskolan i allmänmedicin ingår i Vetenskapsrådets satsning på att förbättra den kliniska forskningen i Sverige. Vi gör nu ett åttonde intag av 10 doktorander. Forskarskolan har idag doktorander från landets samtliga medicinska fakulteter och vi hoppas att även denna gång få sökande från hela landet. Vi erbjuder Dig högklassiga seminarier, workshops och kurser samt stor möjlighet att utveckla forskarnätverk. Sista antagningsdatum 30 april.

Ta del av information.


Konferensbild från inbjudan

Konferens: Deltagarstyrd forskning kring hälsa

Konferensinbjudan från Västra Götalandsregionen för den 24 augusti. Målgrupp är beslutsfattare kring folkhälsoarbete och/eller verksamma inom planering och utförande av sådant arbete samt du som forskar inom området.

Ta del av inbjudan.


Inbjudan: Nationellt forum för odontologisk forskning 25-26 april

Målet för odontologisk forskning är en god oral hälsa i befolkningen. Forskningen behövs för att förstå mer om bakomliggande orsaker till sjukdom, för att ta fram effektiva metoder för att förebygga och behandla, och forskning behövs också för att utvärdera behandlingsmetoder så att patienter får bästa möjliga vård. För att nå hit behöver alla som är verksamma inom tandvården samverka – tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.

Konferensen är ett viktigt steg i att öka samverkan och Sveriges Tandläkarförbud hälsar alla med intresse för forskning och utveckling varmt välkomna till Malmö i april.
Sista anmälningsdag är 25 mars. Information/Anmälan.
Kristina Ahlin

Kristina Ahlin disputerade den 26 februari

ST-läkare Kristina Ahlin disputerade på sin avhandling: Antecedents of Cerebral Palsy in children born at term according to subtype, motor severity and accompanying impairments.

Tid och plats: 26 februari, 09.00-12.00, hörsal Humlen, Servicehuset, Östra sjukhuset, Göteborg,
Opponent: Thomas Frederick McElrath, Brigham and Women's Hospital Boston, USA.

Kristina arbetar på Närhälsan Horred vårdcentral och är aktiv inom FoU primärvård.

Läs mer på FoU primärvårds Aktuellt.

Konferens SAPC 6-8 juli år 2016: (Society for Academic Primary Care)

I Dublin hålls konferensen denna gång. Anmälan för konferensbidrag öppnas i januari och sista anmälningsdag för abstrakt är 21 februari.
Ta del av fullständig konferensinformation.

Välkommen till FoU-stafett

Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen och kan ge 5 hp och fungerar också som intressant nätverk för dig som är doktorand eller handledare. Läs mer på hemsidan för FoU-kurser FoU primärvård.
 

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg