FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen

Närhälsan

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Bild av FoU-centrum
Besöks/postadress:
FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Rubrik FoU-anslag

-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

En projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) 
i Västra Götalandsregionen (VGR)
Vi använder FoU i VGR för att följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Uppdatera din projektinformation och CV

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt och dina publikationer.
Här hittar du samlat vetenskapliga artiklar som är publicerade av medarbetare inom primärvård i Västra Götalandsregionen.

Aktiviteter FoU-intresse


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom Folktandvården finns mer information på Folktandvården FoU´s hemsidor.


Aktuellt startsida
Ikonbild spridning

Primärvårdsforskning i världsklass från Västra Götalandsregionen presenterades i Dublin

FoU primärvård fanns med och spred kunskap om primärvårdsforskning i Västra Götalandsregionen vid den internationella kongressen. Bland deltagarna återfinns även medarbetare vid FoU-centrum Södra Älvsborg från såväl FoU-primärvård som Folktandvården FoU.

Läs mer och ta del av postrar samt presentatörer.


Välkommen till föreläsning-seminarie/kombinerad nätverksträff: Finns det något bortom jämförande analyser och regressioner 10 februari 2017

Här bjuder vi in till bland annat en nätverksträff för personer med koppling till FoU primärvård VGR. Dagen innehåller föreläsning och workshop i medicinsk statistik med statistiker Magnus Pettersson. Du ges möjlighet att få hjälp med en egen statistikfråga, t ex powerberäkning. Arrangör är Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Detta tillfälle är ett av fem inom en seminarieserie på forskarutbildningsnivå (där det dock är möjligt att närvara vid separata tillfällen utan att vara inskriven på kursen): Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård (SM00016, ) som arrangeras på olika platser i regionen. Läs mer/anmälan: Via regionkalendern.

Övrig målgrupp: predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och folktandvård inom Västra Götalandsregionen.
AHA-illustration

Välkommen till AHA-lärandeseminarium 15 november

Kom och låt dig inspireras i ett lärandeseminarium med fokus på att utveckla den vetenskapliga dialogen och se vilka reflexioner studier ger. Eftermiddagen har som ambition att genom presentation av pågående studier ge näring åt tvärprofessionella projektidéer. Detta är det tredje ”AHA-seminariet” som FoU primärvård och Folktandvården FoU Södra Älvsborg arrangerar.

Vi startar dagen med att bjuda på salladslunch, innan vi fortsätter med presentationer från några av våra projektledare.
Tid: 15 november, kl 13.00-15.30. Plats: Föreläsningssal Bengt Dahlin, FoU-centrum Södra Älvsborg
Program är under slututformande och publiceras snart. Du är dock välkommen med din anmälan redan nu: Anmälan och program: Via regionkalendern.

Målgrupp: Projektledare verksamma inom primärvård eller folktandvård som beviljats medel från Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg, tidigare/framtida kursdeltagare forskningsmetodikkurs och andra forskningsintresserade.
Istar-ikon

ISTAR: Internationell konferens år 2017 anordnas av FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg

Den 19 till 21 juni år 2017 öppnas dörrarna för Enablers and barriers for successful transition from childhood to adulthood. Redan den 18 juni, på kvällen anordnas ett "Get-toghether-event" för de som anlänt till Borås. Deltagaranmälan är ännu inte öppen, men boka av datumen redan nu! Inlämnning av abstracts kommer att vara öppen t o m 14 februari 2017.

Ta del av ytterligare information, där även anmälan för deltagande såväl som för abstracts kommer att nås framöver.


Sök Regionala FoU-medel för patientnära forsknings- och utvecklingsarbete

Nu öppnas åter möjligheten att ansöka om dessa medel. Senast den 3 oktober behöver du dock ha slutfört din ansökan via vårt regionala ansökningssystem. Här får du del av villkor och kriterier via informationssida samt kan påbörja din ansökan.

15 augusti öppnar anmälan till Forskningsmetodik-en introduktion 8 hp, kurskod MFM330 VT 2017

Denna populära uppdragsutbildning går nu åter VT 2017. Den är uppbyggd av flera block om vardera en heldag och består av elva kurstillfällen (start 18 januari och avslutande projektseminarie den 7 juni). Kursen ger en introduktion till forskning och kommer att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier). Anmälan till kursen år 2017 öppnar den 15 augusti och stängs den 30 september år 2016. Besked om antagning kommer att ges sedan den 18:oktober via mail. Vår information är nu under framarbetande och här angivna datum och tider i högerkolumnens kursmoment/schema är de som gäller för din förhandsplanering, det är också här som du sedan anmäler dig.

Välkommen till seminarieserie på forskarutbildningsnivå: Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård med start den 21 september

Målgrupp är du som är projektledare, doktorand eller handledare inom primärvård eller folktandvård. Respektive seminariedag hålls på olika platser i Västra Götalandsregionen (FoU primärvårds FoU-centrum samt Enheten för Allmänmedicin, GU) och har ett varierat och intressant programinnehåll.
Du kan välja att anmäla dig för att delta vid enstaka seminariedagar eller att anmäla dig till att delta vid alla dagar som en kurs på forskarnivå för dig som är doktorand (SM00016 5 hp). Anmäl dig och ta del av information om program på hemsidan för FoU-kurser FoU primärvård.
 

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg