FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Rubrik FoU-anslag
-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-enheten Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

Regionlänkar

Projektdatabasbild.

För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionen databasen FoU i Sverige. Du återfinner våra FoU-arbeten här och kan söka projektbeskrivningar ifrån flera områden i Sverige utifrån de ämnen som du anser intressanta.

Uppdatera din projektinformation

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt.

Konferenser i FoU-intresse

Ta del av information om nationella och internationella träffpunkter.


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-enheten är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom tandvård finns information vid: Forskning och utveckling, Folktandvården.


Aktuellt startsida
Ikonbild för utlysning

Nationella forskarskolan - sista ansökningsdag 30 april

Nu tar Nationella forskarskolan i allmänmedicin in tio nya doktorander: Läs mer.


Foto av Maria Borland

Ta del av Maria Borlands senaste artikel

Den 28:e mars publicerades Marias senaste artikel i J Rehabil Med: A group-based exercise program did not improve physical activity in patients with chronic heart failure and comorbidity: A randomized controlled trial.

Maria arbetar inom Närhälsan på Sörhaga rehabmottagning.

Läs mer om hennes projektarbete i FoU i Sverige.


Sök Postdoktorand- eller doktorandtjänst inom Närhälsan

Närhälsan vill öka antalet anställda forskarutbildade/disputerade medarbetare. Utbildning på forskarnivå syftar till att utbilda forskare för samhällets behov, med hög generell kompetens och med vetenskaplig spetskompetens.

Läs mer och sök till tjänsten via Västra Götalandsregionens jobbportal.


Pär-Daniel Sundvall

Ta del av Pär-Daniel Sundvalls senaste artikel

Den 13:e mars publicerades Pär-Daniels senaste artikel i BMC Geriatrics: Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low: a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012.

Pär-Daniel arbetar inom Närhälsan FoU primärvård och på Sandared vårdcentral samt i Regionala Strama Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Pär-Daniels FoU-arbete.

Ny möjlighet till masterexamen i evidensbasering

Med en examen i evidensbasering blir du en nyckelspelare i beslutsprocesser i tvärprofessionella organisationer. Göteborgs universitet med samarbetspartners erbjuder ett nyskapande och unikt masterprogram för dig som vill arbeta med förändringsarbete. Sista anmälningsdag: 15 april. Läs mer.

Foto av Grethe Jonason

Grethe Jonasson nybliven docent

Vi vill här gratulera Grehte Jonasson till sin nya docenturtitel! En docent ska ha dokumenterad förmåga att initiera, genomföra och publicera resultat från egna projekt. Dessutom ska docenten medverka i undervisning och andra uppdrag såsom handledarskap, betygsnämnder, sakkunniguppdrag liksom att vara opponent och ingå i betygsnämnd vid disputation. Grethe själv disputerade redan år 2005 på sin avhandling Mandibular alveolar bone mass, structure and thickness in relation to skeletal bone mineral density in dentate women. Hennes fortsatta forskning och samarbete såväl nationellt som internationellt har gjort henne till en mycket erkänd forskare. Vi här på FoU-centrum har haft nöjet att följa Grethes framgångar sedan vår start år 2005, vi alla önskar henne fortsatt lycka till i hennes värdefulla arbete!

Foto Kristina Ahlin

Kristina Ahlin disputerar

Kristina disputerar den 14 november med avhandlingen: Antecedents of cerebral palsy in children born at term according to subtype, motor severity and accompanying impairments.

Tid och plats: kl 09.00, föreläsningssal på bottenvåningen Kvinnokliniken SU/Östra Sjukhuset.
Opponent: Yvonne Wu.

Kristina arbetar på Närhälsan Horred vårdcentral och är aktiv inom FoU primärvård vid FoU-centrum Sö Älvsborg. Läs mer om hennes FoU-arbete.

Foto Pär-Daniel Sundvall

Pär-Daniel Sundvall disputerar

Pär-Daniel disputerar den 23:e maj med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.

Tid och plats: kl 13.00, lokal Arvid Carlsson, Academicum.
Avhandlingens engelska titel: \"Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes\".
Opponent: Professor Johann Sigurdursson.

Pär-Daniel arbetar inom FoU primärvård på FoU-centrum Södra Älvsborg och även inom Strama, regionstyrelsens kansli, Västra Götalandsregionen.

Läs mer om hans FoU-arbete.

 
Logotype för Västra Götalandsregionen,

Webbplatsen
Informationsansvarig:
Lena Nordeman, tf FoU-chef

Mer kontaktinformation

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg