FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

FoU-centrum Södra Älvsborg

Rubrik FoU-anslag
-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

Regionlänkar

Projektdatabasbild.

För att kunna följa upp FoU-produktionen använder Västra Götalandsregionen databasen FoU i Sverige. Du återfinner våra FoU-arbeten här och kan söka projektbeskrivningar ifrån flera områden i Sverige utifrån de ämnen som du anser intressanta.

Uppdatera din projektinformation

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt.

Konferenser i FoU-intresse

Ta del av information om nationella och internationella träffpunkter.


Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom tandvård finns information vid: Forskning och utveckling, Folktandvården.


Aktuellt startsida
Ingmarie vid sin poster

Ingmarie Skoglund visade sina resultat på nordisk konferens

Konferensen Nordic Conference on implementation of Evidence-Based Practice, Implementation and shared decision making hölls den 3-4 februari i Bergen, Norge.

Bland konferensens Key note-speakers återfanns bl.a; professor Brian Haynes, McMasetruniversitet i Hamilton, Canada. Han är en av de personer (tillsamamns med David Sackett, Peter Tugwell, Gordon Guyatt och Deborah Cook) som skapade begreppet evidensbaserad medicin.
Ingmarie presenterade där sin poster: GP´s thoughts on prescribing medication and evidencebased medicine. Ta del av postern i sin helhet.

Här kan du ta del av ytterligare information från konferensen: Läs mer om Nordic Conference on implementation of Evidence-Based Practice.

FoU-anslag utlyses för projekt med inriktning förbättrad sjukskrivningsprocess

De lokala FoU-råden i Västra Götalandsregionen har till våren år 2015 fått extra anslag att använda till projekt med inriktning att bidra till en förbättrad sjukskrivningsprocess i enlighet med statens intentioner och beslut i Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU).

Dessa medel kommer att utlysas under samma tid som de ordinarie lokala FoU-rådsmedlen, men behandlas i en egen kvot. Särskilda ansökningsformulär kommer att finnas tillgängliga vid ansökningsperiodens start.
Läs mer på vårt lokala FoU-råds hemsida.


Seminarium: Evidensens många ansikten-evidensbaserad praktik i praktiken, 11 mars

FoU Sjuhärad Välfärd och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bjuder in till detta seminarium.
Evidensbaserad medicin är ett koncept som lanserades inom vården i början av 90-talet och som har spridit sig över världen. Att förverkliga visionen om en evidensbaserad praktik har visat sig vara mycket mer komplicerat än förväntat.
Föreläsare: Morten Sager, lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.
Inbjudan/anmälan.


Nordic Congress of General Practice on 16-18 Juni i Göteborg

Denna 19:e nordiska konferens fokuserar denna gång på utmaningarna kring den ökande ojämlikheten i hälsa, demografiska förändringar och multisjuklighet. Sista anmälningsdag för presentatörer är 18 december, anmälan för deltagande öppnar den 1 december.
Läs kongressinformation.

FoU-service Odontologi välkomnar dig till en inspirationsdag 4 mars

Målgruppen är alla forskningsintresserade i Västra Götalandsregionen. Konferensen hålls i Borås och bland föreläsarna återfinns representanter från FoU primärvård. Ta del av inbjudan/program.

Här lämnar du din anmälan:

 

Webbplatsen
Informationsansvarig:
Lena Nordeman, FoU-chef

Mer kontaktinformation

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.fou.nu/is/foualvsborg