FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige

Påminnelser/Nyheter inom FORSS:

-Senaste numret av Guldkorn

Klicka här för att läsa.

pdf document Program workshop forskare 161123.pdf (487 kB)

Ang höstens ansökningsomgång:

Det maximalt sökbara beloppet för startbidrag har höjts från 50 tkr till 75 tkr.

Underskrifter från medarbetare krävs in först när projektet har beviljats medel (på blankett 2 - förbindelse att ta medel i anspråk).

Redovisning av FORSS-projekt

Glöm inte att redovisa FORSS projekten. Blankett 3 ska skickas in (den ekonomiska redovisningen av projektet) samt ska projektet naturligtvis också redovisas vetenskapligt. Den vetenskapliga redovisningen för FOU-projekt görs i den första ansökan för projektet. Gå in på mina sidor och mina ansökningar. Ta fram aktuell ansökan. Tryck på knappen ändra och scrolla ner till slutet av ansökan där finner du rubriken vetenskaplig redovisning.

Läs mer om FORSS påminnelser/nyheter här.

Kontaktuppgifter:

Frågor om anslagen:

Lena Lindgren
E-post:

Systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling - särskilt inom kliniska patientnära problemområden. Alla tänkbara aspekter på människors hälsa kan komma ifråga. Även populationsinriktad FoU.

Du som är anställd i Region Jönköping, Landstinget i Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet har möjlighet att söka medel.

Till ansökningsformulären

FORSS har två ansökningstillfällen per år med sista ansökningsdag:
  • 1 april för regionalt nätverksarbete, startbidrag, forskningstid för disputerade
  • 1 oktober för regionala forskningsprojekt, startbidrag och regionalt nätverksarbete

Se den sammanfattande guiden nedan, mer information om ansökningarna och specifika krav i menyn till vänster under Allt om FORSS anslag

pdf document Sammanfattande guide för sökanden och granskare 2016-08-10.pdf (76 kB)

test

FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.fou.nu/is/forss