Alf-medel, Västra Götalandsregionen
Neuropsykologisk studie kring kartläggning av kognitiva funktioner hos prematurfödda skolbarn samt studie kring eventuella samband mellan psykomotorisk utveckling och tillväxtfaktorn IGF-I. | Application
Neuropsykologisk studie kring kartläggning av kognitiva funktioner hos prematurfödda skolbarn samt studie kring eventuella samband mellan psykomotorisk utveckling och tillväxtfaktorn IGF-I.
Registration number: VGFOUGSB-519
Doktorandmedel
Application started by: Jane Gabrielson, 2001-11-23
Professional title at the time of application: Psykolog
Work place at the time of application: Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Enheten för neuropsykologi
Last updated / corrected by: Helene Aulin-Ivdal, 2008-05-26
Application received by: FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Jane Gabrielson
Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Enheten för neuropsykologi

Doktorandinformation

Antagen vid institution

Institutionen för Kvinnors och barns hälsa

Antagningsdatum

2001-10-31

Handledning

Tutor

Ann Hellström
Läkare, Ögonavdelningen för Barn, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus

Avhandlingens innehåll

Sammanfattning

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Beskrivning av lönekostnaderJag äskar för 3 månaders tjänstledighet
Leg psykolog Jane Gabrielson (26.000:-/månad plus LKP 42 %)
Jag är medveten om att det är en MYCKET stor summa pengar jag ber om för att genomföra projekten.Det bör då beaktas att neuropsykologiska bedömningar är omfattande och tidskrävande och är därför kostsamma samt att det är många barn som skall undersökas
100,000
Sum 100,000

Decision

Decision date: 2002-02-25

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Beskrivning av lönekostnader
Jag äskar för 3 månaders tjänstledighet
Leg psykolog Jane Gabrielson (26.000:-/månad plus LKP 42 %)
Jag är medveten om att det är en MYCKET stor summa pengar jag ber om för att genomföra projekten.Det bör då beaktas att neuropsykologiska bedömningar är omfattande och tidskrävande och är därför kostsamma samt att det är många barn som skall undersökas
100,00030,000 
sum100,00030,000 

Financial report

Financial report 
Granted sum
30,000
Paid sum
30,000
Returned sum
0

Neuropsykologisk studie kring kartläggning av kognitiva funktioner hos prematurfödda skolbarn samt studie kring eventuella samband mellan psykomotorisk utveckling och tillväxtfaktorn IGF-I. | Application, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.fou.nu/is/alfgbg/ansokan/519